Atrakcyjna lokalizacja dla wielofunkcyjnego centrum

Wieża bolesławieckiego ratusza
fot. B.org Rada Miasta Bolesławiec uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy T. Kościuszki.
istotne.pl 0 inwestycja, urząd, sesja rm

Reklama

Plan, uchwalony 27 marca przez Radę Miasta, obejmuje swoimi granicami obszar o powierzchni ok. 74 ha, zlokalizowany w północnej części miasta Bolesławiec, powyżej terenów Osiedla Staszica, na zachód od ul. Kościuszki (biegnącej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 łączącej Bolesławiec z autostradą A4). Od południowego wschodu obszar graniczy także z terenem oczyszczalni ścieków położonej przy ul. Granicznej.

Obszar jest obecnie niemal całkowicie niezabudowany i ma charakter otwarty oraz niezagospodarowany. W środkowo-zachodniej części obszaru zlokalizowany jest znacznych rozmiarów zbiornik wodny (pozostałość po dawnym wyrobisku – żwirowni „Wizów”). Tereny leśne i zadrzewione występują w centralnej i północno-wschodniej części obszaru (na obrzeżach zbiornika wodnego oraz przy ul. Kościuszki). Pojedyncze ciągi zieleni leśnej zlokalizowane są także na południowo-wschodnim krańcu obszaru (w rejonie ul. Topolowej).

Ze względu na dogodną lokalizację (sąsiedztwo ul. Kościuszki biegnącej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 i łączącej miasto Bolesławiec z autostradą A4 oraz odległość zaledwie 2 km od centrum Bolesławca), a także strukturę własności (teren w przeważającej części stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec) teren stanowi optymalną i zarazem atrakcyjną lokalizację dla wielofunkcyjnego centrum handlowo-rozrywkowego oraz wykorzystanie zbiornika wodnego i jego najbliższego otoczenia w celach wypoczynku i rekreacji oraz turystyki i sportu.

(informacja zlecona – UM Bolesławiec)

Reklama