Co z sygnalizacją przy Gdańskiej i Kubika?

Co z sygnalizacją przy Gdańskiej i Kubika?
fot. ii Rada Miasta zdecyduje, czy pokryć połowę kosztów budowy sygnalizacji świetlnej przy Łokietka,
istotne.pl urząd miasta, umwd, inwestycja, skrzyżowanie

Na najbliższej sesji Rady Miasta Bolesławca, która będzie mieć miejsce 27 marca, radni podejmą (lub nie) uchwałę „w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego”. Jeśli akt prawny wejdzie w życie, Gmina Miejska pokryje połowę kosztów inwestycji pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Bolesławiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 na skrzyżowaniu ul. Łokietka, Garncarskiej, Gdańskiej i Kubika” (w budżecie miasta zabezpieczone zostanie 130 tys. zł na ten cel).

fot. ii

W uzasadnieniu dokumentu czytamy:

Niniejsza uchwała dotyczy zawarcia porozumienia (umowy) pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Miejską Bolesławiec w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego i powierzeniu Gminie Miejskiej Bolesławiec realizacji zadania „Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Bolesławiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 na skrzyżowaniu ul. Łokietka, Garncarskiej, Gdańskiej i Kubika” – zadanie realizowane w formule zaprojektuj – wybuduj. [...]

Gmina, w ramach pomocy rzeczowej, pokryje 50% kosztów opracowania dokumentacji projektowej, wykonania robót budowlanych oraz kosztów nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Pozostałą część kosztów (50%) sfinansuje Województwo Dolnośląskie.

Aktualizacja 2013-03-27 12:07

Radni podjęli tę uchwałę jednogłośnie.

(informacja: ii)