Szkoła Pijarów otwiera sekretariat

Szkoła Pijarów otwiera sekretariat
fot. Krzysztof Gwizdała Rozpoczęcie działalności nastąpi w najbliższą sobotę. Sekretariat na razie będzie w budynku katechetycznym przy ul. Kościelnej.
istotne.pl edukacja, ul. bankowa

Formalne rozpoczęcie obecności Zakonu Pijarów w Bolesławcu nastąpi już w najbliższą sobotę, 24 listopada. Tego dnia otwarty zostanie Sekretariat Zespołu Szkół Zakonu Pijarów. Będzie on mieścił się w budynku katechetycznym przy ul. Kościelnej 1-2 (wejście od strony Bazyliki) i będzie czynny codziennie od poniedziałku do soboty. W dniu otwarcia, w sobotę 24 listopada, sekretariat będzie czynny od godziny 10:00 do 17:00. Rodzice i uczniowie będą mogli się tam zapoznać ze szczegółową ofertą szkół pijarskich w Bolesławcu. Wkrótce również zostanie uruchomiona strona internetowa szkoły.

Nabór i oferta edukacyjna

1 września 2013 roku rozpoczną działalność w Bolesławcu dwie bezpłatne szkoły katolickie prowadzone przez Zakon Pijarów. Będzie to Publiczna Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Gimnazjum. Obie placówki będą zlokalizowane w budynku szkolnym przy ul. Bankowej 10, który Zakon będzie dzierżawił od miasta. Budynek zostanie poddany przez pijarów modernizacji i dostosowaniu do współczesnych wymogów efektywnej i atrakcyjnie prowadzonej edukacji.

Nabór na rok szkolny 2013/2014 prowadzony będzie równolegle do klas na kilku poziomach. W zakresie szkoły podstawowej planowane jest otwarcie klasy pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej i piątej. W przypadku gimnazjum – klasy pierwszej i drugiej. Zakon wprowadzi znaczące innowacje w obu placówkach. W szkole podstawowej pijarzy poszerzą standardową siatkę godzin wynikającą z przepisów oświatowych oraz wprowadzą dodatkowe zajęcia. W nauczaniu wczesnoszkolnym, by zapewnić dobre oddziaływanie edukacyjne, liczebność zespołów klasowych będzie ograniczona do 20 uczniów. Wprowadzone zostaną dodatkowe godziny z wychowawcą – uzupełniające i rozwijające zdolności, a ponadto dodatkowa godzina gimnastyki korekcyjnej oraz zajęcia z muzyki. W przypadku klas IV-VI zespoły klasowe będą liczyć nie więcej niż 22 uczniów, od klasy piątej nauczany będzie dodatkowy język obcy i rozszerzona zostanie siatka godzin z języka polskiego, matematyki i historii. Pozalekcyjne zajęcia dodatkowe, koła zainteresowań oraz grupy szkolne, w których uczniowie będą mogli atrakcyjnie spędzać czas po lekcjach, to uzupełnienie pijarskiej oferty przewidzianej dla uczniów szkoły podstawowej.

W gimnazjum zespoły klasowe będą liczyć maksymalnie 22 uczniów. Wynikająca z przepisów oświatowych standardowa siatka godzin zostanie poszerzona o dodatkowe zajęcia. Lekcje z języka polskiego i matematyki odbywać się będą w zwiększonym wymiarze godzin; nauczanie biologii, chemii i geografii odbywać się będzie z podziałem na grupy; dwa języki obce będą nauczane na dwóch poziomach. Dla uczniów chcących rozwinąć wiedzę i umiejętności dostępne będą koła przedmiotowe. Proponowane popołudniowe zajęcia dodatkowe w kołach zainteresowań oraz godziny konsultacji przedmiotowych jeszcze bardziej rozszerzają ofertę edukacyjną. Uczniowie gimnazjum będą mieli także możliwość uczestniczenia w grupach szkolnych, jak np. charytatywnej czy muzycznej, które będą okazją do dalszego rozwijania ich zdolności i zaangażowania na rzecz dobra innych. W placówce prowadzonej przez Zakon Pijarów będzie obowiązywał strój szkolny. Pijarzy deklarują, że pierwszy mundurek uczniowie otrzymają w prezencie od szkoły.

(informacja: Zakon Pijarów/ii)