Bądź konkurencyjny na rynku pracy!

plakat-studia-uzzm
fot. UZZM w Lubinie Studia pedagogiczne, górnicze, logistyczne, handlowe, finansowe, techniczne i menedżerskie – to tylko niektóre propozycje jakie Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie przygotowała dla kandydatów na studia.
istotne.pl 0 zagłębie, nabór, edukacja, lubin

Reklama

Każdy moment w życiu jest dobry by zdobyć wiedzę, nowe umiejętności i rozwijać swoje zainteresowania. Dlatego Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom regionalnego rynku pracy, przy konsultacjach z Pracodawcami, opracowała na zbliżający się rok akademicki ofertę obejmującą wiele nowych obszarów kształcenia. W roku akademickim 2014/2015 lubińska Uczelnia prowadzi rekrutację letnią na studia I i II stopnia. Rekrutacja na studia podyplomowe trwa cały rok i prowadzona jest także w semestrze zimowym.

fot. UZZM w Lubinie

Zostań LICENCJATEM

Studia licencjackie w tym roku to niewątpliwie bardzo różnorodna i bogata oferta specjalności do wyboru. Na kierunku Pedagogika można wybierać pomiędzy takimi studiami, jak: Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Resocjalizacja i Socjoterapia, Edukacja Techniczna i Informatyczna (nowość) czy też Asystent Osoby Niepełnosprawnej (nowość). Z kolei na kierunku Zarządzanie kandydat na studia ma do wyboru takie nowości, jak: Marketing, Logistykę Menedżerską oraz Zarządzanie w Handlu. Lubińska Uczelnia nie pominęła w ofercie także swoich dotychczasowych już sprawdzonych specjalności: Zarządzania Kadrami oraz Rachunkowość i Zarządzania Finansami.

Zostań INŻYNIEREM

Osoby o zacięciu technicznym i interesujące się górnictwem i geologią lub zarządzaniem i inżynierią produkcji, również mają w czym wybierać. Otóż UZZM proponuje dwa kierunku inżynierskie, w tym sześć specjalności do wyboru. Nowością w tym roku na kierunku Górnictwo i Geologia jest specjalność Eksploatacja Złóż Rud Miedzi. Można także zgłaszać się na specjalności cieszące się od wielu lat popularnością, tj.: Maszyny i Urządzenia Górnicze oraz Techniki Eksploatacji Złóż. Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji daje kandydatom możliwość wyboru pomiędzy Inżynierią Bezpieczeństwem Pracy oraz Inżynierią Procesami Produkcji. Nowością jest Zarządzanie Systemami Jakości.

Warto podkreślić, że w trakcie studiów I stopnia większość zajęć prowadzonych jest w małych grupach w formach treningowych, projektowych lub warsztatowych, które dają możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności i kompetencji.

Zostań MAGISTREM

Dla osób po ukończeniu studiów I stopnia lubińska Uczelnia proponuje menedżerskie studia magisterskie (II stopnia), na kierunku Zarządzanie. Są to unikatowe studia w skali Polski, bowiem ukierunkowane na profil praktyczny. Po pierwszym semestrze nauki studenci będą mogli wybrać jedną z poniższych specjalności lub też kontynuować naukę bez wyboru specjalności: Zarządzanie w Przemyśle, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Zarządzanie w Administracji, Zarządzanie Jakością i Środowiskiem oraz Specjalność Ogólnomenedżerska.

Studia kierowane są do osób, które chcą zdobyć umiejętności menedżerskie i przydatną wiedzę. Realizacja programu kształcenia to autorski program ściśle skonsultowany z Pracodawcami Regionu. Studenci mają okazję konfrontowania zdobytej wiedzy z realiami firm, m.in. w ramach praktyk zawodowych.

fot. UZZM w Lubinie

Kształć się na studiach PODYPLOMOWYCH

Absolwentom studiów wyższych (przynajmniej I stopnia), chcącym cały czas się dokształcać, UZZM w szczególności zachęca do skorzystania z bogatej oferty studiów podyplomowych. Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych renomowanych uczelni oraz wysokiej klasy specjalistów – praktyków. Kameralne grupy zajęciowe pozytywnie wpływają na efektywność nauczania i możliwość wprowadzania aktywnych form dydaktycznych, wymianę myśli i opinii między słuchaczami i wykładowcami. Możecie wybierać pomiędzy kierunkami pedagogicznymi, technicznymi (m.in. BHP) i społecznymi.

Nasza Uczelnia kształci z mocnym ukierunkowaniem na profil praktyczny, z refleksją teoretyczną, bowiem o niej również nie można zapominać – mówi Stanisław A. Witkowski, Rektor Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie. – Treningi, symulacje, laboratoria, praktyki traktujemy poważnie po to, by przygotować naszych absolwentów do rozwiązywania konkretnych problemów. Nie jest sztuką znać dziesięć teorii motywowania, ale sztuką jest ich efektywne wdrożenie w życie. Ponadto rozwijamy uniwersalne kompetencje, które są istotne „tu i teraz”, ale także będą ważne w przyszłości, bowiem obecnie szybko zmieniająca się rzeczywistość wymusza na każdym z nas bycia „o krok do przodu”. W tym celu właśnie staramy się ukierunkowywać naszych studentów, bowiem uczelnia zawodowa, jak sama nazwa mówi, profil praktyczny ma wpisany w swoją misję – podsumowuje Rektor UZZM.

fot. UZZM w Lubinie

Rekrutacja już się rozpoczęła i potrwa do połowy września lub do wyczerpania limitu miejsc. Brak egzaminów wstępnych – liczy się kolejność zgłoszeń.

fot. UZZM w Lubinie

(informacja zlecona)

Reklama