10BKPanc: Szkolenie poligonowe ułanów

czolg
fot. chor. Rafał Mniedło 2 batalion czołgów 10 Brygady Kawalerii Pancernej szkolił się na placach ogniowych, doskonaląc, zgrywając i sprawdzając gotowość bojową pododdziału w warunkach poligonowych.
istotne.pl 0 wojsko, 10bkpanc, świętoszów, ćwiczenia

Reklama

W trakcie trwającego od 12 maja ćwiczenia ponad 250 żołnierzy ze wszystkich pododdziałów 2 batalionu czołgów, dowodzonego przez podpułkownika Jarosława Górowskiego, oraz 9 żołnierzy NSR, biorących udział w szkoleniu rotacyjnym, zrealizowało szkolenie poligonowe w oparciu o obiekty poligonowe OSPWL Żagań – Świętoszów. Główny wysiłek pododdziałów czołgów skierowano do realizacji bloków tematycznych szkolenia plutonów.

– Podstawowym celem szkolenia poligonowego było przede wszystkim sprawdzenie dowódców plutonów oraz dowodzonych przez nich pododdziałów, sprawdzenie umiejętności planowania, organizacji i prowadzenia szkoleń w warunkach poligonowych, a w szczególności podczas prowadzenia działań taktycznych w nocy – powiedział podpułkownik Górowski. – Ponadto w ramach szkolenia poligonowego sprawdzony został poziom wyszkolenia ogniowego kompanii czołgów ze strzelania bojowego z czołgu Leopard 2A4, zarówno z wykorzystaniem amunicji bojowej, jak i laserowego symulatora strzelań poprzez strzelanie B-2, w dzień i w nocy.

Część szkolenia poligonowego pancerniacy wykonali, wykorzystując system AGDUS, dzięki któremu szkolenie plutonów czołgów odbywa się bezogniowo. „Strzelanie laserem”, poprzedzające strzelanie ogniowe, pozwala nie tylko obniżyć koszty szkolenia, ale także czyni je sprawniejszym i bezpieczniejszym.

Pododdziały zabezpieczenia, kompania dowodzenia (kdow) i kompania logistyczna (klog) realizowały zajęcia w oparciu o obozowisko Trzebień oraz zabezpieczały funkcjonowanie szkolącego się batalionu poza miejscem stałej dyslokacji (MSD).

Szkolenie poligonowe, realizowane w oparciu o obiekty poligonowe OSPWL Żagań – Świętoszów, przyniosło spodziewany rezultat. Potwierdzono stopnień wyszkolenia plutonów oraz dowódców plutonów podczas szkolenia poligonowego, a w szczególności podczas prowadzenia działań taktycznych. Zarówno w dzień, jak i w nocy.

(informacja: Katarzyna Przepióra/ii)

Reklama