Od księgarni Appunów do księgarni Agora

tablica-agora-appun
fot. Bożena Gałan Ścianę księgarni Agora zdobi tablica upamiętniająca Karola Ferdynanda Appuna, syna Karola Fryderyka, który w 1827 roku założył jedną z pierwszych księgarni w Bolesławcu.
istotne.pl 0 księgarnia agora, appun, witas

Reklama

Staraniem Józefiny i Marka Witasów zostało upamiętnione dziewiętnastowieczne wydawnictwo Appunów, które mieściło się w miejscu, gdzie dziś jest księgarnia Agora. Karol Fryderyk Appun po założeniu wydawnictwa w Bolesławcu, czynnie włączył się w życie kulturalne miasta. W 1829 roku wydał „Kronikę miasta Bolesławiec” Johanna Bergemanna, wydawał też kronikę kulturalna miasta oraz publikacje specjalistyczne (m.in. farmaceutyczne).

Jego syn Karol Ferdynand Appun (1820-1872) urodzony w Bolesławcu został jednym z najwybitniejszych badaczy roślinności krajów Ameryki Południowej. Swoje badania opublikował w dwutomowym dziele „W tropikach”.

Tablicę pamiątkową odsłonili Józefina Witas oraz sekretarz miasta. – Dzisiejsza uroczystość to zwycięstwo tych, którzy wydawali książki, nad tymi, co je palili – zakończył swoje przemówienie Jerzy Zieliński.

O historii wydawnictwa i księgarni Agora w swoim wykładzie mówiła dyrektorka Muzeum Ceramiki. – Jest duża spójność w tym, co dla Bolesławca robili właściciele wydawnictwa Appunów i tym, jak wiele dla miasta robili i robią właściciele księgarni Agora – mówiła Anna Bober-Tubaj. – W księgarni organizowano spotkania z pisarzami i poetami w tym z Tadeuszem Różewiczem, Tymoteuszem Karpowiczem, Janem Miodkiem. Wielkim wydarzeniem był organizowany przez Agorę konkurs na limeryk, w komisji którego zasiadał m.in. sekretarz Wisławy Szymborskiej Michał Rusinek. Księgarnia wydała przewodnik po Bolesławcu. Właściciele krzewią kulturę kresową, są aktywnymi członkami wielu stowarzyszeń i organizacji, w tym Stowarzyszenia Księgarzy Polskich oraz otrzymali wiele nagród i wyróżnień za swoją działalność.

Uroczystość uświetnił też wykład „Od Altenberga do Zukerkandla” Tomasza Kuby Kozłowskiego z warszawskiego Domu Spotkań z Historią. Badacz z pasją oprowadził słuchaczy w swojej prelekcji po Lwowie i Wilnie, prezentując wybitnych literatów, grafików, wydawców, księgarzy i introligatorów ze wschodu.

Rok 2014 jest rokiem jubileuszowym powstania zawodu księgarza. Dla upamiętnienia tej daty Komitet Porozumiewawczy Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców podjął szereg działań pod wspólnym hasłem „650 lat w służbie książki”. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Prezydent Polski Bronisław Komorowski.

Organizatorami wydarzenia byli: księgarnia „Agora”, Urząd Miasta, Bolesławiecki Ośrodek Kultury-Międzynarodowe oraz Muzeum Ceramiki.

Większość informacji na temat działań kulturalnych i społecznych Józefiny i Marka Witasów zostało opublikowane na Istote.pl. Za udostępnienie zdjęć dziękujemy Bożenie Gałan.

Informacje o wydarzeniach i działaności Józefiny i Marka Witasów opublikowane na naszym portalu istotne.plInformacje o wydarzeniach i działaności Józefiny i Marka Witasów opublikowane na naszym portalu istotne.plfot. Grażyna
Informacje o wydarzeniach i działaności Józefiny i Marka Witasów opublikowane na naszym portaluInformacje o wydarzeniach i działaności Józefiny i Marka Witasów opublikowane na naszym portalufot. Grażyna

(informacja: Grażyna Hanaf)

Reklama