II LO: projekt historyczny podsumowany

II LO: projekt historyczny podsumowany
fot. Gerard Augustyn Przedsięwzięcie zakończyła debata poświęcona żołnierzom wyklętym. Uczniowie placówki zapowiadają, że będą kontynuować projekt w przyszłym roku szkolnym.
istotne.pl historia, patriotyzm, mularczyk, barbara sykulska, 2lo bolesławiec

O działaniach pasjonatów historii z II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Bolesławcu informowaliśmy na naszych łamach wielokrotnie. Listopad ub.r. był Miesiącem Pamięci Narodowej i Patriotyzmu. W grudniu w placówce odbyła się debata o stanie wojennym, w której uczestniczyli: Ryszard Łoś, Antonina Zenona Dutkowska oraz Zbigniew Razik, działacze NSZZ „Solidarność”. W styczniu zaś podopieczni szkoły uczcili 150 rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Natomiast marzec poświęcony był pamięci żołnierzy wyklętych.

Zwieńczeniem projektu historycznego była debata upamiętniająca żołnierzy podziemia antykomunistycznego. – Chcieliśmy przybliżyć uczniom sylwetki żołnierzy wyklętych – powiedziała Barbara Sykulska, nauczycielka historii. – Powinniśmy im podziękować za to, że Polska jest dziś państwem wolnym, suwerennym i niezależnym. Cześć ich pamięci.

W obronie żołnierzy wyklętych stanęły: Anna Szweda, Paulina Szurgot i Magdalena Brzana. Na potrzeby debaty stanowiska komunistów bronili: Rafał Sapeta, Marcin Czarnecki i Krystian Fecyk. – To było nie lada wyzwanie – podkreślił Krystian. – Ale, moim zdaniem, debata była udana. Co ważne, aktywni byli również jej słuchacze. Mnie najbardziej w pamięci utkwiła wypowiedź Kacpra Jędrzejewskiego, który wystąpił w obronie żołnierzy wyklętych.

fot. GA

W kwietniu podsumowano projekt. Główna jego koordynatorka Martyna Mularczyk w tym roku zdaje maturę, ale zapowiedziała już, że nadal będzie wspierać działania zespołu historycznego z II LO. – Na pewno przez ten rok pogłębiliśmy swoją wiedzę – stwierdził Krystian Fecyk. – Ale ważniejsza jest inna rzecz: dzięki naszym działaniom zaszczepiliśmy innym chęć poznawania historii przodków i naszego kraju.

– Cieszę się, że w tej szkole jest tylu pasjonatów historii, którzy pod opieką pani Barbary Sykulskiej mogą rozwijać swoje zainteresowania – zaznaczył Mirosław Sakowski, dyrektor II LO. I zwrócił się do uczniów: – Dziękuję wam za tę inicjatywę. Jesteście pulsującym sercem tej szkoły.

fot. GA

Kolejny projekt historyczny w II LO ruszy w przyszłym roku szkolnym.

(informacja: ii)