Uczniowie ZSB wyjechali na praktyki do Niemiec

Uczniowie ZSB wyjechali na praktyki do Niemiec
fot. ZSB Bolesławiec Miesięczny staż zawodowy w Lipsku podniesie kwalifikacje uczniów „budowlanki”.
istotne.pl praktyka, niemcy, lipsk, zsb bolesławiec

Młodzież z Zespołu Szkół Budowlanych odbędzie kolejny miesięczny staż zawodowy w Lipsku (tym razem poświęcony będzie on systemom ochrony przeciwpowodziowej w budownictwie na przykładzie Saksonii). Placówka od 2004 roku zaangażowana jest w realizację projektów w ramach programu „Leonardo da Vinci – Uczenie się przez całe życie”, dzięki któremu uczniowie „budowlanki” mogą odbywać zawodowe praktyki zagraniczne.

Zakres szkolenia będzie obejmować: zabezpieczenia budowlane i techniczne, stosowane w celu ochrony budynków przed powodziami, systemy podniesienia budynku, zabezpieczenia budowlane przed zalaniem instalacji elektrycznej, gazowej, kanalizacji, wodociągu, oczyszczalni ścieków itp.

Młodzi budowlańcy będą poznawać tajniki budowy zbiorników retencyjnych, barier ochronnych, osłon murowanych i wałów ziemnych. Będą też uczestniczyć w przeglądzie zastosowanych w Lipsku zabezpieczeń przeciwpowodziowych.

Miesięczny staż zawodowy podniesie kwalifikacje podopiecznych ZSB. Przyszli pracodawcy będą mogli zatrudnić pracowników o szerokich kwalifikacjach, znających języki obce i umiejących się zaadaptować do nowych warunków i wymogów pracy w różnych krajach europejskich.

Od 2004 roku Zespół Szkół Budowlanych zorganizował kilka miesięcznych wyjazdów stażowych do Niemiec. Skorzystało z nich ponad 200 uczniów szkoły (o specjalnościach technik architektury krajobrazu, technik budownictwa czy technik ochrony środowiska). Tematyka praktyk również była zróżnicowana (m.in. recykling i segregacja odpadów komunalnych, podnoszenie jakości kształcenia poprzez staż zawodowy, nowe trendy w budowaniu architektury krajobrazu, ochrona kulturowo-historycznego krajobrazu ogrodów i parków regionu Saksonii).

Dofinansowanie wszystkich realizowanych projektów wyniosło – jak dotąd – 510 018 euro. Dzięki każdemu z projektów uczniowie „budowlanki” zyskiwali cenne doświadczenia zawodowe, potwierdzone certyfikatami Europass-Mobilność.

(informacja: ZSB Bolesławiec/ii)