Kolejne kamienice w Bolesławcu są remontowane

Kolejne kamienice w Bolesławcu są remontowane
fot. UM Bolesławiec W tym roku dofinansowanie uzyska siedem wspólnot mieszkaniowych oraz dwie parafie.
istotne.pl urząd miasta, remont, rynek, kamienica, religia

Warto przypomnieć, że remonty kamieniczek przyrynkowych są efektem udzielenia dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. W tym roku siedem wspólnot mieszkaniowych uzyska dofinansowanie do remont kamieniczek. Wspólnoty zlokalizowane są przy ulicach: Kościelna 9, Kościelna 10, Kościelna 11/12, Rynek 13/14, Prusa 1/2, Prusa 3, Prusa 4.

fot. UM Bolesławiec
fot. UM Bolesławiec

Dofinansowanie prac konserwatorskich uzyskają również dwie parafie. Remonty kontynuowanie będą przez parafię pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja przy ul. Kościelnej oraz parafię pw. MBNP przy pl. Zamkowym. Remonty realizowane są w ramach programu „Nowa Starówka”.

Program „Nowa Starówka” przyjęty został przez Radę Miasta Bolesławiec w 2006 r. Jednym z etapów programu jest remont kamienic przyrynkowych, którego zakres został podzielony na dwie części: remont więźby dachowej i pokrycia dachowego oraz remont elewacji, detali kamiennych, detali architektonicznych i uzupełnienie ubytków.

Wykonanie przez wspólnotę remontu więźby dachowej i pokrycia dachowego warunkuje uzyskanie dofinansowania do remontu elewacji. Prace renowacyjne przeprowadzane są na podstawie zachowanych materiałów archiwalnych w postaci planów, zdjęć oraz dokumentacji zatwierdzonej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z użyciem oryginalnych detali i materiałów renowacyjnych. Wykonywane prace konserwatorskie mają na celu przywrócenie uszkodzonej lub zmienionej budowli jej dawniejszej formy architektonicznej, wartości artystycznej i użytkowej.

(informacja zlecona: UM Bolesławiec)