Wyspecjalizowana, nowoczesna i kolorowa poradnia

Wyspecjalizowana, nowoczesna i kolorowa poradnia
fot. Grażyna Hanaf Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, służąca ponad 17 tysiącom dzieci z powiatu, ma nową siedzibę, bogate wyposażenie specjalistyczne i dobrych fachowców.
istotne.pl poradnia, otwarcie, psychologiczno-pedagogiczna

W Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (PPP-P) piętnastu specjalistów z różnych dziedzin bada rocznie dwa i pół tysiąca dzieci. Diagnozuje się i pomaga tutaj dzieciom od urodzenia do ostatnich lat szkolnych. Wsparciem objętych jest 17 715 dzieci. Zmodernizowana placówka znajduje się teraz przy ulicy Tyrankiewiczów (budynek I Liceum Ogólnokształcącego, wejście od podwórza).

– Zmodernizowanie tej tak potrzebnej powiatowi placówki było naszym priorytetem – mówił starosta Cezary Przybylski na dzisiejszym oficjalnym otwarciu pracowni. – Jesteśmy liderem edukacji w województwie, a dobre diagnozowanie ucznia ma kolosalne znaczenie. Warto było ponieść wysokie koszty na tę modernizację również z uwagi na pracujących w poradni ludzi. Pani dyrektor i jej zespół to wysokiej klasy fachowcy – dodał starosta.

Cezariusz Rudyk podkreślał na oficjalnym otwarciu PPP-P, że wysokie kwalifikacje pracowników poradni pozwoliły zdobyć prawie półtora miliona złotych na dofinasowanie pracowni ze środków zewnętrznych.

– Należy podkreślić, że mamy w naszym powiecie specjalistów zdolnych pomagać dzieciom z poważnymi wadami – mówi dyrektorka PPP-P Teresa Rudzińska. – Dzięki temu, że powiat dofinansował bardzo drogie szkolenia moich pracowników, mieszkańcy powiatu mogą na miejscu otrzymać pomoc m.in. dla dzieci słabo widzących i słabo słyszących – dodaje dyrektorka.

Nowa siedziba ma doskonale wyposażone pracownie, jest nowoczesna i kolorowa. Dzieci czują się tutaj komfortowo. – Nie przychodzą do bezosobowego biura, ale do przyjaznego, kolorowego i ciepłego miejsca – mówi Rudzińska. – Tu dorośli witają ich z radością i służą im swoją wiedzą, by pomóc im w schorzeniach, problemach, kłopotach lub wyborach przyszłej kariery. Dzieci, wchodząc teraz do nowej siedziby, mówią jedno: „Wow, jak tu pięknie” – dodaje zadowolona z przeprowadzki dyrektorka.

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bolesławcu w roku szkolnym 2012/13

 • Oferta poradni dla przedszkoli
  • logopedyczne badania przesiewowe na terenie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych powiatu bolesławieckiego – na wniosek dyrektora placówki
  • prowadzenie terapii logopedycznej dzieci – na wniosek rodzica
  • terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna i ruchowa dzieci na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania – na wniosek rodzica
  • grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych
  • pedagogizacja rodziców w czasie spotkań z rodzicami w przedszkolu – na wniosek dyrektora przedszkola
  • interwencja kryzysowa– wsparcie dla dziecka, rodziców i nauczycieli
 • Oferta poradni dla szkół podstawowych
  • logopedyczne badania przesiewowe na terenie szkoły w oddziałach zerowych szkół podstawowych powiatu bolesławieckiego
  • terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna dla uczniów – na wniosek rodzica po zakwalifikowaniu dziecka do terapii przez zespół diagnozujący
  • Terapia metodą Integracji Sensorycznej – na wniosek rodzica po zakwalifikowaniu dziecka do terapii przez terapeutów
  • terapia z wykorzystaniem metody Biofeedback – na wniosek rodzica po zakwalifikowaniu dziecka do terapii przez terapeutów
  • warsztaty integracyjno-interpersonalne dla uczniów klas I-III realizowane w poradni – na wniosek rodzica
  • warsztaty integracyjno-interpersonalne dla uczniów klas IV-IV realizowane w poradni – na wniosek rodzica
  • pedagogizacja rodziców w czasie spotkań z rodzicami w szkole
  • grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych
  • grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych
  • konsultacje pracowników poradni dla nauczycieli na terenie szkoły – na wniosek dyrektora szkoły
  • interwencja kryzysowa – wsparcie dla dziecka, rodziców i nauczycieli
 • Oferta poradni dla szkół gimnazjalnych
  • terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna dla uczniów – na wniosek rodzica po zakwalifikowaniu dziecka do terapii przez zespół diagnozujący
  • terapia z wykorzystaniem metody Biofeedback – na wniosek rodzica po zakwalifikowaniu dziecka do terapii przez terapeutów
  • warsztaty integracyjno-interpersonalne dla uczniów klas I-III realizowane w poradni – na wniosek rodzica
  • trening podejmowania decyzji zawodowej dla uczniów klas III gimnazjum– zajęcia organizowane w szkole
  • pedagogizacja rodziców w czasie spotkań z rodzicami w szkole
  • grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych
  • konsultacje pracowników poradni dla nauczycieli na terenie szkoły – na wniosek dyrektora szkoły
  • interwencja kryzysowa – wsparcie dla dziecka, rodziców i nauczycieli
 • Oferta poradni dla szkół ponadgimnazjalnych
  • terapia z wykorzystaniem metody Biofeedback – na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia po zakwalifikowaniu go do terapii przez terapeutów
  • terapia psychologiczna – na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia po za kwalifikowaniu go do terapii przez zespół diagnozujący
  • warsztaty integracyjno-interpersonalne dla uczniów realizowane w poradni – na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia
  • pedagogizacja rodziców w czasie spotkań z rodzicami w szkole
  • grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych
  • konsultacje pracowników poradni dla nauczycieli na terenie szkoły – na wniosek dyrektora szkoły.

(informacja: GH)