Nabór do miejskich przedszkoli publicznych

Nabór do miejskich przedszkoli publicznych
fot. sxc.hu Rekrutacja do miejskich przedszkoli publicznych w Bolesławcu na rok szkolny 2013/2014 odbędzie się z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru.
istotne.pl urząd miasta, przedszkole, nabór, dziecko

Oferta znajduje się na stronie www.boleslawiec.przedszkola.vnabor.pl. Podane są tam szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji oraz harmonogramu naboru. Od 13 do 27 marca 2013 r. możliwa będzie elektroniczna rejestracja kandydatów.

Przy przyjęciu do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uwzględniane będzie miejsce zamieszkania dziecka, zgodne z obwodem szkolnym określonym w Uchwale Rady Miasta Bolesławiec z 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkolno-przedszkolnej i określenia granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Bolesławiec.

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego dostępny jest w każdej szkole. Poniżej wykaz szkół, w których planuje się utworzenie oddziałów przedszkolnych dla dzieci 5- i 6-letnich:

Miejski Zespół Szkół nr 2 w Bolesławcu
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Bolesławcu
ul. Jana Pawła II 38c 75644 44 20
Miejski Zespół Szkół nr 3 w Bolesławcu
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego w Bolesławcu
ul. Bankowa 8 75732 35 00
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu ul. Ceramiczna 5 75734 84 72
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu ul. Mikołaja Brody 12 75732 24 58

Bliższych informacji udzielają dyrektorzy przedszkoli i szkół.

(informacja: UM Bolesławiec/ii)