Odpowiedzialni za utrzymanie dróg i chodników

Odpowiedzialni za utrzymanie dróg i chodników
fot. W. Wójcik Do zadań zarządcy drogi należy zarówno utrzymywanie jej nawierzchni, jak i chodników.
istotne.pl urząd miasta, droga, zarządca

Zimowa aura może powodować szereg utrudnień w ruchu kołowym i pieszym, wynikających z niewłaściwego utrzymania stanu dróg, chodników i znajdujących się w ich sąsiedztwie nieruchomości. Warto więc przypomnieć, że do zadań zarządcy drogi należy m.in. zarówno utrzymywanie jej nawierzchni, jak i chodników.

Oprócz zarządców dróg również właściciele nieruchomości mają obowiązek samodzielnie zadbać o utrzymanie chodnika, a dokładnie odcinka, który przylega bezpośrednio do nieruchomości. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, piasku i innych zanieczyszczeń z chodnika położonego bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Obowiązek ten należy realizować z częstotliwością zapewniającą bezpieczeństwo osobom poruszającym się po chodniku. Piasek pozostały po przeprowadzeniu akcji zimowej należy usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zastosowania. Błoto, śnieg, lód i piasek należy gromadzić tak, aby nie powodować zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną – wspólnoty mieszkaniowe.

fot. W. Wójcik

Wykaz ulic z podziałem na zarządców na terenie Bolesławca

Użyte skróty oznaczają:
GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
DSDiK – Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu – porozumienie z Zarządem Powiatu Bolesławieckiego w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w okresie od 01.04.2011 do 30.04.2014 r. Zakres robót: remonty cząstkowe; bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego oraz barier ochronnych; utrzymanie kanalizacji deszczowej; wykonywanie robót interwencyjnych i utrzymaniowych i zabezpieczających, a w szczególności oznakowania zagrożeń bezpieczeństwa ruchu oraz wykonywanie robót związanych z likwidacją zagrożeń; sadzenie i utrzymywanie drzew; utrzymanie przepustów.

UWAGA: drogi, opisane jako drogi wewnętrzne w zarządzie Prezydenta Miasta Bolesławiec, są to drogi niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o drogach publicznych.

1.AgatowaPrezydent Miasta Bolesławiec
2.AkacjowaPrezydent Miasta Bolesławiec
3.Generała Władysława AndersaPrezydent Miasta Bolesławiec
4.Armii KrajowejPrezydent Miasta Bolesławiec
5.II Armii Wojska PolskiegoGDDKiA + Prezydent Miasta Bolesławiec (odcinek boczny pomiędzy ul. Widok a II Armii WP główną)
6.ArtyleryjskaPrezydent Miasta Bolesławiec
7.Adama AsnykaPrezydent Miasta Bolesławiec
8.AstrówPrezydent Miasta Bolesławiec
9.K. K. BaczyńskiegoPrezydent Miasta Bolesławiec
10.BankowaPrezydent Miasta Bolesławiec
11.Stefana BatoregoPrezydent Miasta Bolesławiec
12.BazaltowaPrezydent Miasta Bolesławiec
13.Generała Józefa BemaPrezydent Miasta Bolesławiec
14.BielskaPrezydent Miasta Bolesławiec
15.BławatkowaPrezydent Miasta Bolesławiec
16.BobrowaPrezydent Miasta Bolesławiec
17.Bohaterów GettaDSDiK + Prezydent Miasta Bolesławiec (odcinek bez przejazdu od ul. Dolne Młyny, wzdłuż nasypu)
18.BratkówPrezydent Miasta Bolesławiec
19.Mikołaja BrodyPrezydent Miasta Bolesławiec
20.BrzozowaPrezydent Miasta Bolesławiec
21.Mariana BuczkaPrezydent Miasta Bolesławiec
22.BukowaPrezydent Miasta Bolesławiec
23.CeramicznaPrezydent Miasta Bolesławiec
24.Fryderyka ChopinaPrezydent Miasta Bolesławiec
25.Bolesława ChrobregoDSDiK
26.CichaPrezydent Miasta Bolesławiec
27.CiesielskaPrezydent Miasta Bolesławiec
28.CieszkowskiegoGDDKiA
29.CisowaPrezydent Miasta Bolesławiec
30.Czerwonych MakówPrezydent Miasta Bolesławiec
31.Ignacego DaszyńskiegoPrezydent Miasta Bolesławiec
32.Stanisława DąbkaPrezydent Miasta Bolesławiec
33.DębowaPrezydent Miasta Bolesławiec
34.Dolne MłynyZarząd Powiatu Bolesławieckiego
35.Ignacego DomeykiPrezydent Miasta Bolesławiec
36.Michała DrzymałyPrezydent Miasta Bolesławiec
37.Dzieci WrześniPrezydent Miasta Bolesławiec
38.Ekonomicznadroga wewnętrzna w zarządzie Prezydenta Miasta Bolesławiec
39.FabrycznaPrezydent Miasta Bolesławiec
40.K. I. GałczyńskiegoPrezydent Miasta Bolesławiec
41.GarncarskaDSDiK
42.GdańskaZarząd Powiatu Bolesławieckiego
43.Bartosza GłowackiegoPrezydent Miasta Bolesławiec
44.GóralskaPrezydent Miasta Bolesławiec
45.Górne MłynyPrezydent Miasta Bolesławiec
46.GórnikówPrezydent Miasta Bolesławiec
47.GórskaPrezydent Miasta Bolesławiec
48.GrabowaPrezydent Miasta Bolesławiec
49.GranicznaPrezydent Miasta Bolesławiec
50.GrunwaldzkaZarząd Powiatu Bolesławieckiego
51.Zbigniewa HerbertaPrezydent Miasta Bolesławiec
52.HutniczaPrezydent Miasta Bolesławiec
53.IrysówPrezydent Miasta Bolesławiec
54.Jagiellonówdroga wewnętrzna w zarządzie Prezydenta Miasta Bolesławiec
55.Jana Pawła IIPrezydent Miasta Bolesławiec
56.JarzębinowaPrezydent Miasta Bolesławiec
57.JasnaPrezydent Miasta Bolesławiec
58.JaśminowaPrezydent Miasta Bolesławiec
59.JeleniogórskaDSDiK
60.JemiołowaPrezydent Miasta Bolesławiec
61.JesionowaPrezydent Miasta Bolesławiec
62.Franciszka Salezego JezierskiegoPrezydent Miasta Bolesławiec
63.JodłowaPrezydent Miasta Bolesławiec
64.Rondo Prezydenta Lecha KaczyńskiegoGDDKiA
65.KalinowaPrezydent Miasta Bolesławiec
66.KamiennaPrezydent Miasta Bolesławiec
67.KamionkowaPrezydent Miasta Bolesławiec
68.KarkonoskaPrezydent Miasta Bolesławiec
69.KarpeckaPrezydent Miasta Bolesławiec
70.KasztanowaPrezydent Miasta Bolesławiec
71.KaszubskaPrezydent Miasta Bolesławiec
72.Kazimierza WielkiegoPrezydent Miasta Bolesławiec
73.KilińskiegoPrezydent Miasta Bolesławiec
74.Gen. Franciszka KleebergaPrezydent Miasta Bolesławiec
75.KlonowaPrezydent Miasta Bolesławiec
76.H. KołłątajaPrezydent Miasta Bolesławiec
77.Komuny ParyskiejDSDiK (odcinek przy targowisku) + Zarząd Powiatu Bolesławieckiego
78.Marii KonopnickiejPrezydent Miasta Bolesławiec
79.KonradowskaPrezydent Miasta Bolesławiec
80.Konstytucji 3 MajaPrezydent Miasta Bolesławiec
81.KonwaliowaPrezydent Miasta Bolesławiec
82.M. KopernikaPrezydent Miasta Bolesławiec
83.Wojciecha KorfantegoPrezydent Miasta Bolesławiec
84.Bronisława KosibyDSDiK + Prezydent Miasta Bolesławiec (równoległa do głównej, przy blokach)
85.KościelnaPrezydent Miasta Bolesławiec
86.Tadeusza KościuszkiDSDiK + Prezydent Miasta Bolesławiec (odcinek pomiędzy ul. Kościuszki i ul. Modłową)
87.J. I. KraszewskiegoPrezydent Miasta Bolesławiec
88.Królowej JadwigiPrezydent Miasta Bolesławiec
89.KrótkaPrezydent Miasta Bolesławiec
90.Bolesława KubikaZarząd Powiatu Bolesławieckiego
91.Michała KutuzowaPrezydent Miasta Bolesławiec
92.KwiatowaPrezydent Miasta Bolesławiec
93.LeśnaZarząd Powiatu Bolesławieckiego + droga wewnętrzna w zarządzie Prezydenta Miasta Bolesławiec (odcinek od skrzyżowania ul. Leśnej i ul. Śluzowej)
94.LipowaPrezydent Miasta Bolesławiec
95.LubańskaZarząd Powiatu Bolesławieckiego
96.ŁasickaZarząd Powiatu Bolesławieckiego
97.ŁąkowaPrezydent Miasta Bolesławiec
98.Władysława ŁokietkaDSDiK
99.Ignacego ŁukasiewiczaPrezydent Miasta Bolesławiec
100.MagistrackaPrezydent Miasta Bolesławiec
101.1 MajaPrezydent Miasta Bolesławiec
102.Majora "Hubala"droga wewnętrzna w zarządzie Prezydenta Miasta Bolesławiec
103.MałaPrezydent Miasta Bolesławiec
104.Stanisława MałachowskiegoPrezydent Miasta Bolesławiec
105.10 MarcaPrezydent Miasta Bolesławiec
106.Karola MarcinkowskiegoPrezydent Miasta Bolesławiec
107.MasarskaPrezydent Miasta Bolesławiec
108.Jana MatejkiPrezydent Miasta Bolesławiec
109.MazowieckaPrezydent Miasta Bolesławiec
110.Janusza MeissneraPrezydent Miasta Bolesławiec
111.Karola MiarkiZarząd Powiatu Bolesławieckiego
112.Adama MickiewiczaZarząd Powiatu Bolesławieckiego
113.Czesława Miłoszadroga wewnętrzna w zarządzie Prezydenta Miasta Bolesławiec
114.MiodowaPrezydent Miasta Bolesławiec
115.ModłowaZarząd Powiatu Bolesławieckiego
116.ModrzewiowaPrezydent Miasta Bolesławiec
117.MorelowaPrezydent Miasta Bolesławiec
118.MostowaZarząd Powiatu Bolesławieckiego
119.MurarskaPrezydent Miasta Bolesławiec
120.Nadrzecznadroga wewnętrzna w zarządzie Prezydenta Miasta Bolesławiec
121.NarcyzówPrezydent Miasta Bolesławiec
122.Gabriela NarutowiczaPrezydent Miasta Bolesławiec
123.NiepodległościPrezydent Miasta Bolesławiec
124.Obrońców HeluPrezydent Miasta Bolesławiec
125.Obrońców WesterplattePrezydent Miasta Bolesławiec
126.OgrodowaZarząd Powiatu Bolesławieckiego
127.Stefana OkrzeiPrezydent Miasta Bolesławiec
128.Marcina OpitzaPrezydent Miasta Bolesławiec
129.OrlaPrezydent Miasta Bolesławiec
130.Orląt Lwowskichdroga wewnętrzna w zarządzie Prezydenta Miasta Bolesławiec
131.E. OrzeszkowejPrezydent Miasta Bolesławiec
132.Ignacego PaderewskiegoPrezydent Miasta Bolesławiec
133.ParkowaPrezydent Miasta Bolesławiec
134.Aleja PartyzantówPrezydent Miasta Bolesławiec
135.Ludwika PasteuraPrezydent Miasta Bolesławiec
136.PiaskowaPrezydent Miasta Bolesławiec
137.Plac PiastowskiPrezydent Miasta Bolesławiec
138.PiastówPrezydent Miasta Bolesławiec
139.Plac Marszałka Józefa PiłsudskiegoPrezydent Miasta Bolesławiec
140.Piotra i PawłaPrezydent Miasta Bolesławiec
141.Emilii PlaterPrezydent Miasta Bolesławiec
142.Pod LasemPrezydent Miasta Bolesławiec
143.PodgórnaZarząd Powiatu Bolesławieckiego
144.Plac PokojuPrezydent Miasta Bolesławiec
145.PolnaZarząd Powiatu Bolesławieckiego
146.PomorskaPrezydent Miasta Bolesławiec
147.Plac ks. Jerzego Popiełuszkiteren komunalny
148.Powstańców Warszawydroga wewnętrzna w zarządzie Prezydenta Miasta Bolesławiec
149.Bolesława Prusadroga wewnętrzna w administrowaniu MZGM Bolesławiec
150.PrzemysłowaPrezydent Miasta Bolesławiec
151.PtasiaPrezydent Miasta Bolesławiec
152.RajskaPrezydent Miasta Bolesławiec
153.Pl. Księdza Prałata W. RączkiZarząd Powiatu Bolesławieckiego
154.Mikołaja RejaPrezydent Miasta Bolesławiec
155.Władysława Reymontadroga wewnętrzna w zarządzie INTACUS
156.RobotniczaPrezydent Miasta Bolesławiec
157.Rotmistrza Pileckiegodroga wewnętrzna w zarządzie Prezydenta Miasta Bolesławiec
158.Różana Prezydent Miasta Bolesławiec
159.RumiankówPrezydent Miasta Bolesławiec
160.Rynekdroga wewnętrzna w administrowaniu MZGM Bolesławiec
161.RzemieślniczaPrezydent Miasta Bolesławiec
162.SadowaPrezydent Miasta Bolesławiec
163.SaperskaPrezydent Miasta Bolesławiec
164.SądowaZarząd Powiatu Bolesławieckiego
165.Henryka Sienkiewiczadroga wewnętrzna w zarządzie Prezydenta Miasta Bolesławiec
166.Sierpnia '80Prezydent Miasta Bolesławiec
167.Gen. Władysława SikorskiegoPrezydent Miasta Bolesławiec
168.SkalnaPrezydent Miasta Bolesławiec
169.Piotra SkargiPrezydent Miasta Bolesławiec
170.Słoneczna Prezydent Miasta Bolesławiec
171.SłonecznikówPrezydent Miasta Bolesławiec
172.Juliusza SłowackiegoPrezydent Miasta Bolesławiec
173.SłowiańskaPrezydent Miasta Bolesławiec
174.Jana SobieskiegoPrezydent Miasta Bolesławiec
175.SosnowaPrezydent Miasta Bolesławiec
176.SpacerowaZarząd Powiatu Bolesławieckiego
177.SpokojnaPrezydent Miasta Bolesławiec
178.SportowaPrezydent Miasta Bolesławiec
179.SpółdzielczaDSDiK
180.StaroszkolnaZarząd Powiatu Bolesławieckiego
181.Stefana StarzyńskiegoPrezydent Miasta Bolesławiec
182.Stanisława StaszicaZarząd Powiatu Bolesławieckiego
183.StokrotekPrezydent Miasta Bolesławiec
184.StolarskaPrezydent Miasta Bolesławiec
185.StorczykówPrezydent Miasta Bolesławiec
186.mjr Henryka SucharskiegoPrezydent Miasta Bolesławiec
187.SzarotekPrezydent Miasta Bolesławiec
188.SzkolnaPrezydent Miasta Bolesławiec
189.Rondo Jerzego SzmajdzińskiegoGDDKiA
190.ŚlusarskaPrezydent Miasta Bolesławiec
191.ŚluzowaZarząd Powiatu Bolesławieckiego
192.Braci ŚniadeckichPrezydent Miasta Bolesławiec
193.ŚwierkowaPrezydent Miasta Bolesławiec
194.Plac Świętego Krzyżadroga wewnętrzna w zarządzie Prezydenta Miasta Bolesławiec
195.TamkaDSDiK
196.TargowaPrezydent Miasta Bolesławiec
197.TeatralnaPrezydent Miasta Bolesławiec
198.TopolowaPrezydent Miasta Bolesławiec
199.R. TrauguttaPrezydent Miasta Bolesławiec
200.TulipanowaPrezydent Miasta Bolesławiec
201.TunelowaPrezydent Miasta Bolesławiec
202.Heleny i Wincentego TyrankiewiczówZarząd Powiatu Bolesławieckiego
203.Aleja TysiącleciaPrezydent Miasta Bolesławiec
204.WałowaPrezydent Miasta Bolesławiec
205.Melchiora WańkowiczaPrezydent Miasta Bolesławiec
206.WarszawskaPrezydent Miasta Bolesławiec
207.WąskaPrezydent Miasta Bolesławiec
208.WesołaDSDiK
209.WiaduktowaPrezydent Miasta Bolesławiec
210.WidokDSDiK + Prezydent Miasta Bolesławiec (odcinek od drogi głównej w kierunku torów)
211.WierzbowaPrezydent Miasta Bolesławiec
212.WillowaPrezydent Miasta Bolesławiec
213.Wincentego WitosaPrezydent Miasta Bolesławiec
214.Aleja Wojska PolskiegoZarząd Powiatu Bolesławieckiego
215.Plac WolnościPrezydent Miasta Bolesławiec
216.Walerego WróblewskiegoGDDKiA
217.Józefa WybickiegoPrezydent Miasta Bolesławiec
218.Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiegodroga wewnętrzna w zarządzie Prezydenta Miasta Bolesławiec
219.ZabobrzePrezydent Miasta Bolesławiec
220.ZaciszePrezydent Miasta Bolesławiec
221.ZagłobyPrezydent Miasta Bolesławiec
222.Plac ZamkowyPrezydent Miasta Bolesławiec
223.ZaułekPrezydent Miasta Bolesławiec
224.Zaułek SasanekPrezydent Miasta Bolesławiec
225.ZgorzeleckaZarząd Powiatu Bolesławieckiego + Prezydent Miasta Bolesławiec (odcinek od ronda do skrzyżowania z ul. Wesołą i ul. Łokietka)
226.ZielonaPrezydent Miasta Bolesławiec
227.ZwycięstwaZarząd Powiatu Bolesławieckiego
228.Zygmunta AugustaZarząd Powiatu Bolesławieckiego
229.Stefana ŻeromskiegoZarząd Powiatu Bolesławieckiego
230.Żołnierzy Wyklętychdroga wewnętrzna w zarządzie Prezydenta Miasta Bolesławiec
231.Żwirki i WiguryZarząd Powiatu Bolesławieckiego
232.ŻwirowaPrezydent Miasta Bolesławiec

ADRESY ZARZĄDCÓW:

 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  ul. Powstańców Śląskich 186
  53-139 Wrocław
  tel.71 33473 00
  Rejon Drogowy w Lubaniu
  ul. Kościuszki 26
  59-800 Lubań
  tel.75 72220 41
  Oddział Bolesławiec
  ul. Kościuszki 8
  tel.75 73228 91
 2. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
  ul. Krakowska 28
  50-425 Wrocław
  tel.71 39171 00
 3. Zarząd Powiatu Bolesławieckiego
  Pl. Piłsudskiego 2
  59-700 Bolesławiec
  tel.75 73232 58
  Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Modłowa 8c
  59-700 Bolesławiec
  tel.75 64469 35
 4. Prezydent Miasta Bolesławiec
  ul. Rynek 41 – Ratusz
  59-700 Bolesławiec
  tel.75 64564 00.

(informacja zlecona)