Pracownicy wezmą „pełną odpowiedzialność” za spółkę?

Pracownicy wezmą „pełną odpowiedzialność” za spółkę?
fot. b.org Rada Miasta zdecyduje, czy upoważnić prezydenta do sprzedaży udziałów spółki Miejski Zakład Rehabilitacji Leczniczej jej pracownikom.
istotne.pl zakład, handel, samorząd

Na lutowej sesji Rady Miasta radni podejmą (lub nie) uchwałę „w sprawie zbycia udziałów w spółce Miejski Zakład Rehabilitacji Leczniczej Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu przez Prezydenta Miasta Bolesławiec”. W uzasadnieniu dokumentu czytamy:

Spółka na podstawie wstępnego sprawozdania finansowego za 2012 rok wykazała na koniec roku zysk netto w wysokości 2.555,81 PLN przy obrotach 510.642,20 PLN, co daje wskaźnik rentowności w wysokości 0,5 %. Kapitał zakładowy spółki wynosi 96.000,00 PLN i stanowi 46,37% wartości majątku spółki. Zarząd spółki wystąpił do Prezydenta Miasta Bolesławiec z wnioskiem o dofinansowanie spółki co najmniej kwotą 400 tysięcy PLN w celu rozszerzenia oferty świadczonych usług o krioterapię ogólnoustrojową (całego ciała) [...].

Rada gminy w pełni popiera plan rozwoju spółki [...]. Jednakże z uwagi na sytuację finansową rada gminy nie widzi możliwości wspierania działania tych jednostek, które nie są jednostkami użyteczności publicznej. Rada gminy uznaje, że prowadzona przez spółkę działalność jest działalnością o niskiej rentowności i w znacznym stopniu uzależniona od wysokości zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia kontraktów na świadczone usługi. Jak wynika z przedłożonych dokumentów, spółka corocznie wykazuje coraz niższe zyski, co nie pozwala na finansowanie działalności rehabilitacyjnej ze środków własnych.

Rada gminy uważa, że nie ma ekonomicznego uzasadnienia utrzymywania takich jednostek, które przynoszą stratę bądź wykazują symboliczne zyski. Mając na uwadze, iż na rynku bolesławieckim działają co najmniej trzy duże podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne, wspieranie ze środków publicznych jednego z nich, naruszałoby zasady konkurencji rynkowej [podkreślenia pochodzą od redakcji – przyp. „ii”]. W związku z tym w pełni zasadne jest zbycie posiadanych udziałów pracownikom spółki i wzięcie przez nich pełnej odpowiedzialności za prowadzoną działalność gospodarczą. Skierowanie operacji zbycia udziałów wyłącznie do pracowników spółki wpisuje się w założenia prywatyzacji pracowniczej.

Aktualizacja 2013-02-27 12:19

Rada podjęła wspomnianą uchwałę 15 głosami za. 5 radnych wstrzymało się od głosu.

(informacja: ii)