Komisarz wyborczy oddalił skargę Nowogrodźca

Komisarz wyborczy oddalił skargę Nowogrodźca
fot. B.org Pełnomocnik PKW uznał, że uchwała ws. podziału Powiatu na okręgi wyborcze jest prawidłowa.
istotne.pl nowogrodziec, powiat, wybory, kata, po

W materiale Platforma Obywatelska walczy o powiat pisaliśmy, że władze Nowogrodźca zarzucają radnemu powiatowemu z tej gminy Józefowi Kacie (PO), iż „głosował przeciw możliwości zwiększenia liczby mandatów dla [...] Gminy”. Kata tłumaczył w oświadczeniu, że informacja na stronie nowogrodzieckiego magistratu „nie odzwierciedla prawdziwego przebiegu konsultacji w/w sprawie” i że jej autorzy „odwracają uwagę od istoty sprawy, kierując się przesłankami politycznymi”.

Radni z Nowogrodźca wnieśli skargę do komisarza wyborczego w Jeleniej Górze, a ten ją oddalił. Jak czytamy na stronie Powiatu Bolesławieckiego:

Komisarz Wyborczy, rozpatrując skargę Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, po przeanalizowaniu uchwały Rady Powiatu Bolesławieckiego, a tym samym po przeanalizowaniu podziału powiatu bolesławieckiego na okręgi wyborcze, postanowieniem nr 4/2014 z dnia 09.07.2014 r. oddalił skargę. Komisarz Wyborczy uznał, że podział zawarty w zaskarżonej uchwale Rady Powiatu spełnia wymogi Kodeksu wyborczego. Zgodnie z art. 419 § 1 w związku z art. 450 Kodeksu wyborczego podział powiatu na okręgi wyborcze jest stały. Powyższe oznacza, że rada powiatu podejmuje uchwałę o podziale na okręgi wyborcze na podstawie przepisów Kodeksu wyborczego, jedynie w przypadku, jeżeli dotychczasowy podział, dokonany w oparciu o regulacje ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw nie spełnia wymogów Kodeksu Wyborczego [podkreślenia pochodzą od urzędników Powiatu – przyp. „ii”], w szczególności określonych w art. 421 i art. 454 § 2-7. (Obowiązujący podział na okręgi wyborcze w wyborach do rady powiatu został wprowadzony w 2002 r.).

Rada Nowogrodźca ma 5 dni na odwołanie się od tej decyzji. Do tematu wrócimy.

(informacja: ii)