Alicja Janiec wyróżniona Kryształową Koniczyną

Alicja Janiec wyróżniona Kryształową Koniczyną
fot. Karolina Wieczorek Spośród 26 zgłoszonych do konkursu lokalnych działaczy wybrano 10, których pracę nagrodzono statuetką. W tym gronie znalazła się Alicja Janiec z Lipian.
istotne.pl gmina, alicja janiec, lipiany, nagroda

Kryształowa Koniczyna to prestiżowa nagroda na szczeblu wojewódzkim, wręczana dziesięciu najlepszym lokalnym społecznikom, którzy swoją pracą i bezinteresownym trudem zmieniają to, co zmian wymaga, i jednocześnie kultywują to, co dobre i cenne na obszarach wiejskich. A taką osobą jest mieszkanka Gminy Bolesławiec – Alicja Janiec.

W Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu odbyło się uroczyste podsumowania konkursu Kryształowej Koniczyny. Nagrody wręczali członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Włodzimierz Chlebosz oraz dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu – Ryszard Czerwiński.

fot. Karolina Wieczorek/Gmina Bolesławiec
fot. Karolina Wieczorek/Gmina Bolesławiec
fot. Karolina Wieczorek/Gmina Bolesławiec
fot. Karolina Wieczorek/Gmina Bolesławiec

Spośród 26 zgłoszonych do konkursu lokalnych działaczy wybrano 10, których pracę nagrodzono statuetką. W tym gronie znalazła się Alicja Janiec. – Ta nagroda to zwieńczenie mojej dotychczasowej pracy nie tylko na rzecz Lipian, ale całej gminy – powiedziała laureatka konkursu.

Alicja Janiec była inicjatorką powstania wsi tematycznej Wioska Smaków, jest liderką Odnowy Wsi Dolnośląskiej, aktywnie działa jako przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich oraz przewodnicząca Forum Równych Praw i Szans Kobiet.

Każdego dnia mobilizuje do działania lokalną społeczność, jest organizatorką codziennych aktywności mieszkańców Lipian, a swoją pracą promuje wieś w gminie i poza jej granicami. Dzięki jej ciężkiej pracy oraz zaangażowaniu we wsi Lipiany każdego dnia dostrzec można pozytywne zmiany, które zachodzą zarówno w sferze zewnętrznej, jak i mentalności mieszkańców. Zorganizowane w ubiegłym roku I Bałkańskie Święto Pity nie tylko zjednoczyło lokalną społeczność, ale także rozsławiło Wioskę Smaków. Działania organizowane przez Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych regularnie przyciągają do Lipian osoby z całego kraju, które biorą udział w warsztatach kulinarnych.

Alicji Janiec gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

(informacja: Karolina Wieczorek/Urząd Gminy Bolesławiec)