Trwa remont bolesławieckiego ratusza

Trwa remont bolesławieckiego ratusza
fot. B.org Do końca lipca br. zakończone zostaną prace na rusztowaniach i przy dachu obiektu.
istotne.pl 0 urząd miasta, remont, inwestycja, ratusz

Wymieniono już wszystkie okna w budynku ratusza, ocieplono około 95% powierzchni dachu oraz położono nową dachówkę. Remont odbywa się w ramach programu „Nowa Starówka”. W zakresie robót przewidziano:

  • renowację elewacji budynku
  • wymianę stolarki okiennej i zewnętrznej drzwiowej
  • osuszenie budynku
  • remont pomieszczeń pod schodami bocznymi
  • renowację kamiennych portali wbudowanych w lico elewacji
  • oczyszczenie kamiennej wieży
  • oświetlenie tarczy zegara na wieży
  • uruchomienie istniejących poideł.
fot. UM Bolesławiec

Przy wejściu głównym trwają prace przy osuszaniu i modernizacji schodów zewnętrznych. W ramach modernizacji zaplanowano wbudowanie sześcioosobowej windy wewnętrznej, która udostępni obiekt dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Prace przy montażu windy są niemal na ukończeniu. Projekt „Remont i renowacja elewacji Ratusza Miejskiego w Bolesławcu” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 2 949 854,94 zł, kwota dofinansowania 1 691 094,69 zł, tj. 64,79% wydatków kwalifikowanych.

Podczas realizacji projektu zwiększony zakres został zakres robót dotyczący naprawy wieży ratuszowej oraz głównych schodów wejściowych. W tym celu wykonane zostały nowe programy konserwatorskie i wystąpiono do konserwatora zabytków o wydanie decyzji na prowadzenie robót zgodnie z nowymi programami konserwatorskimi. Zakończenie prac planowane jest na koniec września br.

(informacja: UM Bolesławiec/ii)