ZSM: Stawiamy na znane i sprawdzone zawody

ZSM: Stawiamy na znane i sprawdzone zawody
fot. ii Bolesławiecki „mechanik” przygotował dla gimnazjalistów atrakcyjną ofertę edukacyjną.
istotne.pl warsztat, powiat, inwestycja, zsm bolesławiec

Technik górnik, technik mechatronik, technik mechanik i technik pojazdów samochodowych oraz mechanik pojazdów samochodowych w zasadniczej szkole zawodowej to zawody, dzięki którym absolwenci szkoły na pewno nie zasilą szeregów bezrobotnych.

Niemal wszystkie zakłady produkcyjne, działające na terenie powiatu bolesławieckiego, zatrudniają osoby z kwalifikacjami, jakie zdobywa się właśnie w Zespole Szkół Mechanicznych w Bolesławcu. Jak podkreślają nauczyciele z „mechanika”, jeśli zwróci się uwagę na profil zatrudnienia w tego typu zakładach, okaże się, że ok. 50-70% to osoby o wykształceniu mechanicznym.

W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Mechanicznych zaprasza absolwentów gimnazjów do klas pierwszych w zawodach:

  • technik górnictwa podziemnego
  • technik mechanik
  • technik mechatronik
  • technik pojazdów samochodowych
  • mechanik pojazdów samochodowych (zasadnicza szkoła zawodowa).

Technik górnictwa podziemnego

– Stawiamy na zawody, które są znane na rynku, które funkcjonują od lat – mówi Adam Maksymczyk, dyrektor ZSM. – W tym roku po raz drugi prowadzimy nabór do Technikum Górniczego. To zawód bardzo popularny w naszym regionie, między innymi dlatego, że daje on możliwość zdobycia dobrze płatnej pracy.

Co więcej, Powiat Bolesławiecki podpisał umowę o współpracy z KGHM Polska Miedź S.A. Jeden z punktów porozumienia mówi o dostosowaniu kierunków kształcenia do potrzeb lubińskiego kombinatu. Uczniowie „mechanika” mają zatem okazję odbywać praktyki w kopalniach KGHM, a w przyszłości – także w kopalni, która ma powstać na terenie powiatu bolesławieckiego.

Technik mechanik

Natomiast uczniowie kształcący się w zawodzie technik mechanik zdobędą tu kwalifikacje z zakresu obróbki metali i obsługi obrabiarek konwencjonalnych i CNC (sterowanych numerycznie) oraz – bardzo poszukiwane na rynku pracy – umiejętności z zakresu metaloplastyki. Co więcej, w ramach nauki w ZSM przyszli technicy mechanicy przechodzą darmowy kurs spawacza (muszą pokryć jedynie koszty egzaminu). – Absolwenci Technikum Mechanicznego zawsze znajdują pracę, a duża ich część również zasila działy utrzymania ruchu dolnośląskich kopalń – dodaje Adam Maksymczyk.

Technik mechatronik

Bardzo dobrze przygotowani do pracy w dużych zakładach produkcyjnych są technicy mechatronicy. To zawód łączący wiedzę i umiejętności z zakresu elektroniki, informatyki i mechaniki. Na zajęciach młodzi ludzie uczą się m.in. budowy i programowania robotów. W ZSM działa też pracownia procesów produkcji (można w niej prześledzić cały proces – od momentu wytwarzania poprzez kontrolę aż do sortowania elementów). Absolwenci tego technikum często zakładają własne firmy, a także znajdują pracę w serwisach współpracujących z dużymi koncernami. Pracują chociażby jako programiści robotów, maszyn CNC i sterowników PLC oraz jako projektanci maszyn.

Technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych

Dużą popularnością cieszą się także dwa zawody związane z branżą samochodową. ZSM oferuje kształcenie w trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej (zawód: mechanik pojazdów samochodowych) oraz w czteroletnim technikum o specjalności technik pojazdów samochodowych. W tym ostatnim młodzież uczy się diagnostyki i naprawy aut, a także odbywa miesięczne praktyki u pracodawców (dzięki czemu część uczniów ZSM ma ułatwiony start życiowy – zaraz po ukończeniu szkoły otrzymują ofertę pracy od firm, w których mieli praktyki).

Nowoczesny sprzęt, atrakcyjna oferta edukacyjna

Warto też podkreślić, że dzięki inwestycjom Powiatu w bolesławieckim ZSM funkcjonują dwa centra kształcenia zawodowego: branży mechatroniczno-elektronicznej i branży samochodowej. Całkowita wartość zadania to 8 mln zł (sam sprzęt, który szkoła zyskała, warty jest ok. 5 mln zł). „Mechanik” posiada najnowocześniejszy sprzęt do diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych oraz do kształcenia mechatroników z zakresu elektroniki, elektryki oraz obsługi i naprawy maszyn.

Z powiatowej kasy wydano na tę inwestycję ponad 3 miliony zł. Budowę warsztatów nadzorował Wydział Inwestycji Starostwa Powiatowego. W lutym pisaliśmy o dużym zaangażowaniu władz powiatu w realizację tego projektu . – To rewolucja w nauczaniu określonych zawodów i skuteczne zasypywanie przepaści między możliwościami szkół zawodowych a wymagającym, technologicznie rozwiniętym rynkiem pracy. Myślę, że uczniowie szkół powiatowych nie muszą mieć żadnych kompleksów – mówił wówczas starosta Cezary Przybylski. – Przez wiele lat nie doceniano tego, że można skończyć szkołę zawodową i być dobrym fachowcem w danej dziedzinie. Na szczęście taki pogląd jest weryfikowany przez nasze doświadczenia, bo przecież w życiu ważne jest to, żeby umieć zrobić coś, co inni będą chcieli kupić – dodał współtwórca projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku” Dariusz Kwaśniewski, członek Zarządu Powiatu.

– To, czego dziś doświadczamy, to słoneczna strona projektu. Realizują się nasze marzenia. Dziś cieszę się, że ten wysiłek się opłacił, że wymierną wartość naszych starań odczują uczniowie, którzy będą mieli do dyspozycji doskonale wyposażone pracownie i zawodowe szkolenia, kursy, wykłady. Nie będą się obawiać śmiałych decyzji i starań o dobrą pracę, bo zyskają świetnie przygotowanie do zawodu – mówi naczelniczka Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Starostwa Powiatowego Alicja Krzyszczak, współtwórczyni projektu modernizacji szkół zawodowych.

Inwestycję zwieńczy otwarcie Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Mechanicznych, które nastąpi 11 kwietnia (czwartek). Tego dnia – w godzinach od 15:00 do 18:00 – wszyscy zainteresowani będą mogli zwiedzić nowy budynek warsztatów.

– Wszystkie te działania otwierają przed uczniami nowe możliwości kształcenia w znanych zawodach – podkreśla nauczyciel Piotr Księżyk. – A dzięki kontaktom i współpracy z firmami mamy pewność, że nasi uczniowie nie zasilą grona bezrobotnych, lecz znajdą ciekawą i dobrze płatną pracę.

(informacja zlecona)