PWiK chce rozpocząć komunalizację

PWiK chce rozpocząć komunalizację
fot. B.org Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji rozpoczęło starania o częściową komunalizację, czyli przekazanie części przedsiębiorstwa samorządowi. Jest to warunek konieczny do tego, aby miasto mogło wykorzystać 11 mln euro z funduszu ISPA.
istotne.pl 0 józef burniak, komunalizacja, ispa, pwik bolesławiec

Reklama

Gmina Miejska Bolesławiec od dwóch lat stara się o przejęcie PWiK. Tymczasem skomunalizowanie państwowego przedsiębiorstwa, w obecnym stanie prawnym, to droga dość długotrwała i skomplikowana. Przedsiębiorstwo w 1990 roku uzyskało tytuł do użytkowania wieczystego gruntów, na których gospodaruje, jak również prawo własności budynków i budowli.

"Jeśli wojewoda dokonałby komunalizacji przedsiębiorstwa w takim stanie prawnym, w jakim obecnie się znajduje, czyli między innymi bez uprzedniego zrzeczenia się przez przedsiębiorstwo praw własności, decyzja ta byłaby prawnie wadliwa" – tłumaczy dyrektor PWiK Józef Burniak. "W 1995 roku z tego powodu decyzja wojewody została uchylona przez Ministra Skarbu Państwa". Dyrektor PWiK rozpoczął proces częściowej komunalizacji, występując z wnioskiem do Ministra Skarbu Państwa o zgodę na zrzeczenie się praw przedsiębiorstwa z tytułu wcześniejszego uwłaszczenia, na rzecz wojewody. Ta decyzja, jak podkreśla Józef Burniak, jest początkiem drogi do skomunalizowania PWiK zgodnie z prawem, i otrzymania przez gminę funduszy z ISPA.

Kolejnym etapem tej drogi, po uzyskaniu zgody ministra, będzie decyzja rady pracowniczej, która w stosownej uchwale zezwoli dyrektorowi na zrzeczenie się praw do nieruchomości budynków i budowli. Pozwoli to na notarialne dokonanie tegoż zrzeczenia przez dyrektora przedsiębiorstwa. Dopiero na tym etapie wojewoda dokona komunalizacji części kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na rzecz Gminy Bolesławiec.

"W tym momencie miasto może absorbować środki z ISPA" – mówi Józef Burniak i dodaje, że "wojewoda nie może skomunalizować całego przedsiębiorstwa".

Po przekazaniu miastu części kanalizacyjnej powstaje problem administrowania nią. Utrzymanie podziału spowodowałoby konieczność stworzenia dwóch jednostek zarządzających, co jak wiadomo zwiększyłoby koszty. Dlatego dyrektor PWiK wystąpił do władz miasta z propozycją umowy o oddaniu PWiK eksploatacji i administrowania skomunalizowanym majątkiem. Pozwoli to, zdaniem Józefa Burniaka "na utrzymanie PWiK w całości, nie podwyższanie cen i właściwe wykonywanie usług, w zakresie odbioru ścieków od naszych klientów".

Zobacz także

Wojewoda odpiera zarzuty Piotra Romana

Reklama