Wyprawka szkolna dla zgorzeleckich uczniów

Wyprawka szkolna
fot. freeimages.com (picaland) Jest możliwość uzyskania dofinansowania zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”.
istotne.pl 0 um zgorzelec, miasto zgorzelec

Reklama

Burmistrz Zgorzelca informuje o możliwości uzyskania dofinansowania – w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” – zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, lub do kształcenia w zawodach dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do szkół na terenie miasta Zgorzelec.

Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 – w nieprzekraczalnym terminie do 9 września 2014 r.

Uwaga! Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, a także na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia.

Szczegóły na stronie zgorzeleckiego magistratu.

UM Zgorzelec/ii

Reklama