Wiemy, które projekty nie zakwalifikowały się do LBO

Logo LBO
fot. UM Legnica Zgodnie z zapowiedzią publikujemy listę projektów zgłoszonych w ramach drugiej edycji Legnickiego Budżetu Obywatelskiego, które nie zakwalifikowały się do etapu głosowania i realizacji. Wcześniej zostali o tym pisemnie powiadomieni autorzy wniosków.
istotne.pl 0 inwestycja, pieniądze, miasto legnica

Reklama

Przyczyną podjęcia takiej decyzji przez Zespół Kwalifikacji Projektów była niezgodność z kryteriami, jakie obowiązują w procedurze oceny zadań kierowanych do LBO. Wnioski te były obarczone jedną lub kilkoma istotnymi wadami. Przede wszystkim nie zachowały koniecznej zgodności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, z zasadą nieprzekraczalnej granicy kosztów realizacji na poziomie 200 tys. złotych, koniecznością realizacji w ciągu jednego roku budżetowego lub warunkiem ich realizacji wyłącznie na terenach będących własnością gminy. 

Obszar 1

 1. Wszystkie dzieci nasze są - budowa siłowni zewnętrznej i małego boiska wielofunkcyjnego (planowany koszt – 200.000 zł); przyczyny: Koszt zadania przekracza 200.000 zł.
 2. Zagospodarowanie terenu przed budynkiem przy ulicy Bytomskiej (planowany koszt – 142.000 zł); przyczyny: Współużytkowanie wieczyste różnych podmiotów. Działka nie należy do gminy Legnicy. Koszt zadania przekracza 200.000 zł. 
 3. Budowa placu zabaw i miejsca spotkań przy ul. Cisowej (planowany koszt – 60.000 zł); przyczyny: Koszt zadania przekracza 200.000 zł.

Obszar 2

 1. Budowa Osiedlowego parkingu u zbiegu ulic: Łowickiej, Śląskiej, Sikorskiego (planowany koszt – 200.000 zł); przyczyny: Działka nr 1893 jest sprzedana. Proponowana funkcja na działce nr 1863 jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 2. Budowa parkingu ul. Sudecka (planowany koszt – 200.000 zł); przyczyny: Proponowana funkcja na działce nr 1132/7 jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Koszt zadania przekracza 200.000 zł. 
 3. Rozbudowa (o obszar Piekar „A”, „D” oraz Piekar Wielkich) sieci miejskiego, publicznego, darmowego dostępu do internetu - Hot-Spot pn. „LEGMAN” (planowany koszt – 200.000 zł); przyczyny: Wniosek został odrzucony, ponieważ miasto Legnica nie jest zakwalifikowane jako obszar zagrożony wykluczeniem cyfrowym pod względem technicznym. Realizacja projektu nie zamknie się w jednym roku budżetowym.

Obszar 3

 1. Wykonanie sygnalizacji świetlnej wraz z oznakowanym przejściem dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze (planowany koszt – 200.000 zł); przyczyny: Koszt zadania przekracza 200.000 zł.
 2. Budowa miejsc postojowych wzdłuż budynków przy ul. Łowickiej 34-40 w Legnicy (planowany koszt – 186.000 zł); przyczyny: Proponowana działka nr 1893 jest sprzedana. Koszt zadania przekracza 200.000 zł.

Obszar 4

 1. Zagospodarowanie terenu wnętrza podwórzowego przy ul. Heweliusza 20-26 na parking dla samochodów osobowych (planowany koszt – 120.000 zł); przyczyny: Brak dostępu do parkingu z drogi publicznej, możliwy dojazd tylko przez teren nienależący do Gminy Legnicy.
 2. Budowa przejścia dla pieszych przez ulicę Piłsudskiego do przystanku autobusowego i targowiska przy ulicy Galaktycznej (planowany koszt – 197.000 zł); przyczyny: Przejście na drugą stronę ulicy możliwe jest dzięki windom i kładce dla pieszych. Koszt zadania przekracza 200.000 zł. 
 3. Parking przy Szkole Podstawowej nr 7 (planowany koszt – 200.000 zł); przyczyny: Koszt zadania przekracza 200.000 zł.

Obszar 6

 1. Poprawa jakości drogi nr 151 przy ul. Malwowej oraz budowa chodnika w ciągu tej ulicy na osiedlu Sienkiewicza z nasadzeniem niskiej roślinności (planowany koszt – 160.000 zł); przyczyny: Proponowana funkcja na działce nr 96/2 jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Koszt zadania przekracza 200.000 zł. 
 2. Plac rekreacyjno-wypoczynkowy im. Henryka Sienkiewicza (planowany koszt – 200.000 zł); przyczyny: Proponowana funkcja na działce nr 930 jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Obszar 7

 1. Remont targowiska przy ul. Partyzantów w Legnicy (planowany koszt – 200.000 zł); przyczyny: Proponowane działanie jest niezgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Koszt zadania przekracza 200.000 zł. 
 2. Budowa boiska do koszykówki i placu zabaw z mini siłownią przy ul. Skłodowskiej (planowany koszt – 165.800 zł); przyczyny: Działki przeznaczono do sprzedaży wraz z lokalami. Koszt zadania przekracza 200.000 zł.
 3. „Aleja nad Młynówką” odcinek I, ul. Reymonta - ul. Mickiewicza, realizacja Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego (planowany koszt – 173.700 zł); przyczyny: Koszt zadania przekracza 200.000 zł. 
 4. Dobra Wizytówka Miasta - budowa pomnika na cześć Księcia Henryka Pobożnego na Placu Słowiańskim w Legnicy (planowany koszt – 200.000 zł); przyczyny: Inwestycja nie zamknie się w jednym roku budżetowym. Koszt zadania przekracza 200.000 zł. Proponowana funkcja na działce nr 395/3 jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Plan zakłada użycie materiałów szlachetnych.

Obszar 8

 1. Etap I budowy drogi - przedłużenie ul. Poselskiej do al. Zwycięstwa - opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi (planowany koszt – 200.000 zł); przyczyny: Inwestycja nie zamknie się w jednym roku budżetowym. Wykonanie dokumentacji nie jest skończonym zadaniem inwestycyjnym. Koszt zadania przekracza 200.000 zł.

Obszar 9

 1. Budowa chodnika przy ul. Działkowej (od Zakładu Energetycznego do obwodnicy). (planowany koszt – 182.000 zł); przyczyny: Koszt zadania przekracza 200.000 zł. Inwestycja nie zamknie się w jednym roku budżetowym. Wymaga regulacji prawnych dotyczących gruntów (koszt wykupu od ogrodów działkowych). Zgodnie z normami technicznymi szerokość chodnika musi mieć 2 m, a nie jak we wniosku - 1 m. Budowa chodnika wymaga również uwzględnienia w kosztach odwodnienia terenu.
 2. Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie pomiędzy ulicą Stanisławowską a SP 9 przy ul. Krzemienieckiej (planowany koszt – 199.000 zł); przyczyny: Koszt zadania przekracza 200.000 zł. 
 3. Budowa wybiegu dla zwierząt na osiedlu Zosinek (planowany koszt – 73.400 zł); przyczyny: Proponowana funkcja na działce nr 43/1 jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
 4. Wykonanie ciągu pieszego łączącego ulicę Stanisławowską z ulicą Drohobycką, zagospodarowanie terenów zielonych na cele aktywnego wypoczynku (planowany koszt – 200.000 zł); przyczyny: Koszt zadania przekracza 200.000 zł.
 5. Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Stanisławowskiej (planowany koszt – 196.350 zł); przyczyny: Działka nr 264/2 jest przeznaczona do sprzedaży. Z kolei funkcja proponowana na działce nr 264/3 jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

UM Legnica/ii

Reklama