Uczniowie GS nr 2 ze statuetkami „Młodych Jastrzębi Bolesławca”

Statuetka
fot. GS nr 2 w Bolesławcu Statuetka „Młody Jastrząb Bolesławca” jest corocznie przyznawana absolwentom GS nr 2 za wybitne indywidualne osiągnięcia sportowe lub naukowe na najwyższych szczeblach, zaangażowanie w życie szkoły oraz wolontariat.
istotne.pl 0 edukacja

Reklama

W tym roku szkolnym nagrody dla dziesięciu najlepszych absolwentów przyznano po raz drugi, ale nazwa i forma pojawiła się po raz pierwszy. Autorem projektu i wykonawcą jest Mateusz Grobelny. Wzór „Jastrzębia” jest zastrzeżony tylko dla absolwentów Gimnazjum Samorządowego nr 2 w Bolesławcu.

W roku szkolnym 2013/2014 Kapituła – po zapoznaniu się ze zgromadzoną dokumentacją dokonań i osiągnięć 26 nominowanych uczniów – podjęła decyzję o przyznaniu statuetki „Młody Jastrząb Bolesławca” następującym absolwentom:

  • Karolinie Mielnik
  • Karolinie Wolskiej
  • Barbarze Busłowicz
  • Sylwii Zembrzuskiej
  • Dagmarze Parchimowicz
  • Piotrowi Filistyńskiemu
  • Wiktorowi Baranowskiemu
  • Agacie Rompale
  • Martynie Zarzyckiej
  • Darii Chłopickiej.

M. Subik/GS nr 2/ii

Reklama