Jak bezpiecznie i kulturalnie podróżować autobusem komunikacji miejskiej?

pedzel-paleta-farba
fot. www.sxc.hu (ba1969) Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Legnicy ogłosiło konkurs plastyczny pod hasłem „Bezpieczna i kulturalna podróż autobusem komunikacji miejskiej”.
istotne.pl 0 konkurs, mpk legnica, miasto legnica

Reklama

Mogą wziąć w nim udział wszystkie dzieci i młodzież w wieku od 5 do 13 lat. Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań wobec współpasażerów w autobusach miejskich, mających wpływ na bezpieczeństwo i komfort podróżowania.

Każdy uczestnik może wykonać jedną płaską pracę w dowolnej technice plastycznej, która swymi treściami nawiązywać będzie do idei konkursu, a więc stosownego i kulturalnego zachowywania się w autobusach.

Termin zgłaszania prac upływa 17 września br. Można je dostarczyć osobiście albo pocztą na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, ul. Domejki 2, 59-220 Legnica. Prace na odwrocie muszą zawierać imię i nazwisko autora, wiek, telefon kontaktowy, adres zamieszkania oraz imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego.

Autor najwyżej ocenionej pracy otrzyma w nagrodę tablet. Za drugie miejsce będzie aparat cyfrowy, a za trzecie – aparat mp4.

Ogłoszenie wyników i wręczenie atrakcyjnych nagród zwycięzcom nastąpi 22 września o godzinie 11:00 na legnickim Rynku, podczas obchodów „Europejskiego Dnia Bez Samochodu”.

UM Legnica

Reklama