Ostatni etap przebudowy ul. Witelona i Skarbka

Remont
fot. UM Legnica Prace przy przebudowie ulic Witelona i Skarbka na jezdni południowej wchodzą w decydującą fazę. Dzisiaj (18 sierpnia) rozpoczęło się kładzenie warstwy wyrównawczej asfaltu oraz sfrezowana została nawierzchnia na skrzyżowaniu tych ulic z ul. Mickiewicza.
istotne.pl 0 inwestycja, miasto legnica

Reklama

Prace na jezdni południowej rozpoczęły się 24 czerwca br., zaraz po zakończeniu robót na północnej stronie ulicy. Do zakończenia pozostało położenie warstwy wiążącej asfaltu i na koniec ścieralnej.

Przypomnijmy: ulice Witelona i Skarbka zostaną przebudowane na całej długości, czyli od skrzyżowania z ul. Jaworzyńską do placu Wilsona. Zakres robót obejmie wymianę nawierzchni jezdni. Rozbudowana zostanie zatoka autobusowa przy ul. Skarbka (po stronie południowej, od ul. Mickiewicza). Przy tym przystanku dodatkowo ułożony zostanie chodnik. Zmodernizowana natomiast została zatoka przy ul. Witelona (obok byłej szkoły medycznej). Z kolei nieczynny już przystanek przy ul. Witelona (od strony al. Orła Białego) został zlikwidowany. W jego miejsce powstaje teren zielony.

W ramach tej inwestycji zamontowane będą także bariery energochłonne na pasie rozdzielającym jezdnie, ułożona zostanie kanalizacja teletechniczna oraz uregulowane studnie, skrzynki gazowe, wodociągowe i inne. Został zbudowany dodatkowy pas ruchu, powstały z wyciętego pobocza od siedziby PSP do przejścia podziemnego. Na tym odcinku zostanie także ułożony chodnik, a kolejny – między kładką dla pieszych a ul. Młynarską.

(UM Legnica/ii)

Reklama