Znamy już 49 projektów LBO, które trafią pod głosowanie legniczan

Herb Legnicy
fot. Wikimedia Commons W czerwcu, w ramach drugiej edycji Legnickiego Budżetu Obywatelskiego, mieszkańcy zgłosili 73 nowe zadania lokalnych inwestycji. Dotyczą one każdego z dziesięciu obszarów, na jakie miasto zostało podzielone.
istotne.pl 0 inwestycja, pieniądze, miasto legnica

Reklama

W lipcu propozycjami społecznych projektów zajmował się Zespół Technicznej Oceny Projektów, który zbadał wszystkie propozycje pod kątem zgodności z przyjętymi zasadami formalno-prawnymi i procedurami. Analizowana była m.in. zgodność z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, sprawdzano, czy są zlokalizowane wyłącznie na terenach będących własnością gminy i szacowano ich wartość, gdyż koszt realizacji każdego projektu powinien mieścić się w kwocie 200 tys. zł.

Zespół Technicznej Oceny Projektów składał się z przedstawicieli wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta oraz Zarządu Dróg Miejskich i Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej.

Ostateczną listę 49 projektów rekomendowanych dla całego miasta 18 sierpnia br. ustalił, po ich analizie i wcześniejszym głosowaniu, Zespół Kwalifikacji Projektów. Zespół składa się z pojedynczych przedstawicieli: Rady Pożytku Publicznego, Rady Sportu, Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób niepełnosprawnych, Legnickiej Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miejskiej, Spółdzielni Mieszkaniowej Piekary, Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a także Rady Miejskiej Legnicy (5 osób) i reprezentujących prezydenta miasta specjalistów branżowych (5 osób).

Wnioskodawcy, których projekty nie zostały zaakceptowane, zostaną o przyczynach niezwłocznie poinformowani na piśmie.

Lista Projektów (Zadań)

OBSZARLp.NAZWA PROJEKTU (ZADANIA)SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA
1 1 Budowa chodnika przy ulicy Struga 200 000 zł
2 1 Przebudowa nawierzchni chodnika wzdłuż bloku Tatrzańska 26-36 130 000 zł
2 2 Siłownia zewnętrzna na osiedlu Piekary A przy ul. Tatrzańskiej 96 000 zł
2 3 Przebudowa łącznika drogi na odcinku od hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 16 do ul. Tatrzańskiej 200 000 zł
3 1 Osiedlowe centrum rekreacyjno-sportowe - Piekary C (między ul. Baczyńskiego, ul. Pruszyńskiego a ul. Worcella) 170 000,00 zł
3 2 Przebudowa chodnika i budowa miejsc postojowych wzdłuż budynków przy ul. Gałczyńskiego 24-34 oraz wykonanie chodnika przy ul. Gałczyńskiego 45 celem połączenia z pieszociągiem przy ul. Piłsudskiego w Legnicy 200 000,00 zł
3 3 Drugi etap - kontynuacja budowy terenu rekreacyjnego przy ul. Wierzyńskiego, Gałczyńskiego i Piłsudskiego w sąsiedztwie SP 20 (LBO) w Legnicy 200 000,00 zł
4 1 Bezpieczny plac zabaw przy SP 7 w Legnicy 160 000,00 zł
4 2 Budowa parkingu samochodowego ul. Wielkiej Niedźwiedzicy w Legnicy 200 000,00 zł
4 3 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w rejonie ul. Galaktycznej, Osi Kartuskiej, Górniczej i Koziorożca 200 000,00 zł
4 4 Przebudowa ogólnodostępnego ogrodzonego boiska do gry z murawą trawiastą (między ul. Neptuna, ul. Księżycową a ul. Mirandy) 200 000,00 zł
4 5 Budowa ogrodzonego wybiegu dla psów z infrastrukturą, wraz z zagospodarowaniem parczku przy ul. Galileusza a Heweliusza 140 000,00 zł
4 6 Budowa Placu Słońca z cyklu „Układ Słoneczny” (między Osią Kartuską, ul. Górniczą, ul. Galaktyczną a ul. Koziorożca) 135 000,00 zł
4 7 Przebudowa - budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Kasjopei 200 000,00 zł
5 1 Przebudowa podwórza w obrębie ulic Świętej Trójcy 6-16, Drukarska 11, Moniuszki 11 200 000,00 zł
5 2 „Ogródek sportowo-rekreacyjny nie tylko dla Seniora” - Plac Targowy 150 000,00 zł
5 3 Przebudowa nawierzchni podwórza od ul. Drukarskiej do ul. St. Moniuszki w Legnicy 200 000,00 zł
5 4 Dzieci i dorośli razem po zdrowie – siłownia pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 1 w Legnicy 186 000,00 zł
5 5 Zagospodarowanie wnętrza blokowego pomiędzy ulicami: Św. Trójcy, Drukarską i Rzemieślniczą 200 000,00 zł
5 6 „Razem z Bolkiem żyj zdrowo, kolorowo, fristajlowo” (przy ul. Chrobrego – Willa Bolka von Richthofena) 150 000,00 zł
5 7 Ocieplenie i odgrzybienie ścian szczytowych na Zakaczawiu (ul. Kartuska 48 oraz ul. Kazimierza Wielkiego 17-19) 60 000,00 zł
6 1 Miejsce spotkań sąsiedzkich w otoczeniu rabat kwiatowych przy grach towarzyskich i „Miejskim regale książkowym” (Bookcrossing) (przy ul. Góralskiej) 30 000,00 zł
6 2 Budowa placu zabaw i boiska do koszykówki przy ul. Goździkowej wraz z siłownią plenerową 200 000,00 zł
6 3 „Skwer przy ul. Wielogórskiej” (zagospodarowanie terenu na osiedlu przy ul. Wielogórskiej 68-74) 200 000,00 zł
6 4 Doświetlenie przejść dla pieszych na Al. Rzeczypospolitej 175 000,00 zł
6 5 Zagospodarowanie terenu przy ul. Wielogórskiej na potrzeby aktywnego wypoczynku rodzinnego oraz integrację sąsiedzką 200 000,00 zł
7 1 Parkingi rowerowe w Centrum Miasta 30 000,00 zł
7 2 Siłownia dla seniorów i plac zabaw w Centrum (przy ul. Złotoryjskiej) 137 000,00 zł
7 3 Przebudowa chodnika pomiędzy salą gimnastyczną Szkoły Podstawowej nr 4 (ul. Murarska) a Skwerem Franciszka Pałki 150 000,00 zł
7 4 Rewitalizacja ciągu pieszego przy ul. Młynarskiej 200 000,00 zł
7 5 Budowa parku kalistenicznego - street workout (do ulicznego treningu siłowego) (Park Miejski) 200 000,00 zł
8 1 Budowa oświetlenia dla ulicy Jasińskiego 100 000,00 zł
8 2 Rozbudowa placu zabaw SP nr 18 200 000,00 zł
8 3 Przebudowa boiska sportowego przy ul. Oświęcimskiej w Legnicy 200 000,00 zł
8 4 Budowa Placu Zabaw TBS ''Sportowa Aleja'' (przy Aleji Zwycięstwa) 170 000,00 zł
8 5 Przebudowa ulicy Żeromskiego na odcinku wzdłuż bloku nr 20a - 20c 200 000,00 zł
8 6 Przebudowa istniejącej nawierzchni drogowej przy ul. Orzeszkowej 12-14, 16, 18-24 200 000,00 zł
9 1 Budowa chodników przy ul. Lwowskiej i Stanisławowskiej, budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic Stanisławowskiej i Drzymały oraz przebudowa parkingu przy ul. Lwowskiej 200 000,00 zł
9 2 Przebudowa chodników na ulicy Księdza Piotra Ściegiennego w Legnicy (odcinek od granicy z ulicą M. Skłodowskiej-Curie do ulicy Rycerskiej i Przemysłowej) wraz z budową oświetlenia drogowego i instalacją koszy na śmieci 200 000,00 zł
9 3 Zagospodarowanie terenu i budowa osiedlowego centrum rekreacyjno-sportowego (przy ul. Żwirki i Wigury) 150 000,00 zł
9 4 Przebudowa fragmentu ul. Torowej z wykonaniem chodnika i miejsc postojowych w sąsiedztwie budynków Torowa 150 000,00 zł
9 5 Przebudowa chodnika przy ul. Fredry 18 - Batorego 13 150 000,00 zł
10 1 Plac Zabaw (Szkoła Podstawowa nr 9) 200 000,00 zł
10 2 Budowa boiska sportowego i placu zabaw Kubusia Puchatka (ul. Artyleryjska, ul. Piechoty) 200 000,00 zł
10 3 Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw (między ul. J. Matejki, ul. Sejmowej, ul. Hutników) 150 000,00 zł
10 4 Budowa oświetlenia i przebudowa drogi dojścia do siedmioklatkowego bloku położonego przy ulicy Asnyka 22 oraz chodnika do śmietnika i parkingu położonych przy ulicy Lubuskiej 200 000,00 zł
10 5 Budowa drogi wewnętrznej na podwórzu w obrębie ulic Lotniczej, Hutników, Sejmowej i Złotoryjskiej 200 000,00 zł
10 6 Plac zabaw dla dzieci przy ul. Szwoleżerów/Kawaleryjska 150 000,00 zł
10 7 Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Piechoty na odcinku od ul. Artyleryjskiej do ul. Lotniczej - chodnik od strony budynków Artyleryjska 5 i 7 oraz Lotnicza 18 200 000,00 zł

Głosowanie mieszkańców nad projektami, zarówno w formie elektronicznej, jak i tradycyjnie – przy urnach – odbywać się będzie od 1 do 8 października br. O zasadach głosowania magistrat będzie mieszkańców systematycznie informować poprzez specjalną kampanię oraz komunikaty zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Miasta www.legnica.eu.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone do 24 października. Procedurę zakończy wpisanie wybranych zadań do projektu budżetu miasta na rok 2015.

Reklama