Wpłyń na kształt rozkładu jazdy Kolei Dolnośląskich

pociag-ezt-impuls
fot. Krzysztof Gwizdała Często podróżujesz pociągiem? Możesz zgłaszać swoje propozycje zmian w rozkładzie jazdy pociągów KD.
istotne.pl 0 pkp, pociąg, rozkład jazdy

Reklama

Koleje Dolnośląskie rozpoczęły kolejną edycję konsultacji społecznych dotyczących rozkładu jazdy, który będzie obowiązywał od 14 grudnia br. Wszyscy zainteresowani mogą nadsyłać swoje propozycje zmian w rozkładach lub korekt tras pociągów do 23 lutego. Zgłoszenia są przyjmowane za pomocą formularza konsultacji społecznych.

Nie będą rozpatrywane wnioski:

  • niepełne, anonimowe lub z nieprawdziwymi danymi
  • ogólnikowe i nieniosące konkretnego postulatu
  • do połączeń Intercity i Eurocity, TLK, interREGIO i międzynarodowych (za wyjątkiem pociągów transgranicznych do ościennych regionów Niemiec i Czech)
  • z uwagami dotyczącymi stanu taboru i prędkości kursowania pociągów
  • zawierające uwagi o stanie linii i dworców (adresatami takich uwag i skarg są spółki odpowiadające za utrzymanie linii i infrastruktury kolejowej, m.in.: PKP Polskie Linie Kolejowe i PKP Nieruchomości)
  • dotyczące relacji połączeń do miast w województwach ościennych, dalszych niż prowadzące do pierwszej stacji węzłowej.

(informacja: Koleje Dolnośląskie/ii)

Reklama