Są pieniądze na likwidację barier

Logo informujące o niepełnosprawności
fot. B.org Trwa kolejna edycja programu wyrównywania różnic między regionami. Realizuje go m.in. Starostwo Powiatowe w Bolesławcu.
istotne.pl 0 powiat, niepełnosprawność, program

Reklama

Powiat Bolesławiecki, realizator „Programu wyrównywania różnic między regionami II”, informuje, że gminy i organizacje pozarządowe oraz jednostki organizacyjne Powiatu mogą składać wnioski o dofinansowanie:

 • likwidacji barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania (do150 000 zł na każdy projekt)
 • tworzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych (do 32 000 zł na każde nowo utworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej)
 • likwidacji barier transportowych
  • do 80 000 – dla mikrobusów (9-osobowych), przystosowanych do przewozu osób na wózkach inwalidzkich
  • do 70 000 – dla pozostałych mikrobusów
  • do 250 000 – dla autobusów

W ramach obszaru B Programu można ubiegać się o dofinansowanie dla:

 • placówek edukacyjnych (przedszkoli; szkół podstawowych; gimnazjów; szkół ponadgimnazjalnych; szkół artystycznych; poradni psychologiczno-pedagogicznych; specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych; burs lub internatów oraz bibliotek szkolnych, do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni)
 • zakładów opieki zdrowotnej (szpitali, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładów rehabilitacji leczniczej, hospicjów stacjonarnych, przychodni, ośrodków zdrowia, poradni oraz ambulatoriów).

W ramach obszaru D Programu o dofinansowanie mogą ubiegać się gminy, powiaty i organizacje pozarządowe, jeśli udokumentują potrzebę likwidacji barier transportowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego (tel. 75 735 18 55 lub 75 735 18 79).

(informacja: Powiat Bolesławiecki/ii)

Reklama