Badania przesiewowe – profilaktyka schorzeń sutka u kobiet

Ręka lekarza i stetoskop
fot. www.sxc.hu Program przeznaczony jest dla kobiet od 40 do 50 roku życia oraz kobiet powyżej 69 lat. W budżecie miasta na ten cel zabezpieczono kwotę 31 000 zł.
istotne.pl 0 zdrowie, urząd miasta, rak

Reklama

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację programów zdrowotnych w Gminie Miejskiej Bolesławiec w 2014 roku podpisano umowę z Centrum Medycznym „Stomadent” w Bolesławcu na realizację programu „Badania przesiewowe – profilaktyka schorzeń sutka u kobiet”. W budżecie miasta na 2014 rok zabezpieczono środki finansowe w wysokości 31 000 zł.

W ramach programu zostaną wykonane:

  • mammografia piersi wraz z instruktażem samobadania piersi
  • opis zdjęcia mammograficznego
  • USG piersi.

Program przeznaczony jest dla kobiet od 40 do 50 roku życia oraz kobiet powyżej 69 lat, zamieszkałych na terenie miasta Bolesławiec.

Miejscem wykonywania badań jest Centrum Medyczne „Stomadent” przy ul. Dolne Młyny 21 w Bolesławcu. Termin wykonania poszczególnych badań pacjentki mogą uzgadniać osobiście lub telefonicznie pod numerem 75 734 68 68 – od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do godz. 20:00.

Badania wykonywane będą na podstawie okazania dowodu tożsamości potwierdzającego wiek, płeć i miejsce zamieszkania pacjentki oraz zalecenia lekarskiego (gdy powtórzenie badania wynika z zalecenia lekarskiego).

Programem nie są objęte osoby, które w 2013 roku skorzystały z finansowanych przez Gminę Miejską Bolesławiec badań diagnostycznych w zakresie profilaktyki schorzeń sutka u kobiet, z wyjątkiem przypadków, gdy powtórzenie badania wynika z zalecenia lekarskiego.

(informacja zlecona)

Reklama