Lwówek Śląski został wspólnikiem PWiK

pwik-kropla-woda
fot. Bartosz Gajda Miasto Lwówek Śląski zostało wspólnikiem spółki PWiK w Bolesławcu i objęło udziały o łącznej wartości16 253 700 zł.
istotne.pl 0 urząd miasta, umowa, lwówek śląski, pwik bolesławiec

Reklama

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek Śląski Ludwik Kaziów oraz prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Józef Król podpisali akt notarialny, na mocy którego Lwówek Śląski został wspólnikiem spółki PWiK w Bolesławcu i objął udziały o łącznej wartości 16 253 700 zł.

W pierwszym rzędzie: Józef Król, Ludwik Kaziów i Ewa Lijewska-MałachowskaW pierwszym rzędzie: Józef Król, Ludwik Kaziów i Ewa Lijewska-Małachowskafot. Urząd Miasta Bolesławiec

Na poczet pokrycia wkładów Lwówek Śląski wniósł aport w postaci urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Zwiększył się tym samym kapitał spółki, który wynosi obecnie 27 253 700 zł.

W następstwie zawartej umowy spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą w ramach powierzonych zadań własnych gmin tworzących Związek Międzygminny „Bóbr” oraz gminy i miasta Lwówek Śląski – w zakresie gospodarki komunalnej związanej z zaopatrywaniem w wodę i odprowadzaniem ścieków.

Dzięki przystąpieniu Lwówka Śląskiego do spółki koszty stałe przedsiębiorstwa będą dzielone na gminy, które korzystają z usług PWiK. Gminy Związku Międzygminnego „Bóbr” i Lwówek Śląski będą miały ustalone odrębne taryfy.

(informacja zlecona)

Reklama