1% na rzecz OSP w Nowogrodźcu.

Jeden (1) procent
fot. istotne.pl Druhowie OSP w Nowogrodźcu proszą o wsparcie jednostki i przekazanie im 1% podatku za pośrednictwem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
istotne.pl 0 nowogrodziec

Reklama

Druhowie OSP w Nowogrodźcu zwracają się o wsparcie.

Szanowni Państwo! Ustawodawca dał nam możliwość dysponowania jednym procentem podatku dochodowego, który corocznie przekazujemy na rzecz Skarbu Państwa. Zechciejmy wykorzystać możliwość przeznaczenia tych środków na poprawę naszego wspólnego bezpieczeństwa. Wszystkie kwoty uzyskane przez naszą jednostkę z tego tytułu zostaną przeznaczone na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego tak potrzebnego dla ratowania życia, zdrowia i mienia mieszkańców naszej miejscowości i całej gminy oraz powiatu. Zaznaczamy, że kwoty pieniężne uzyskane przez Związek OSP RP z przeznaczeniem dla OSP w Nowogrodźcu zostaną dotowane na rzecz naszej jednostki tuż po zamknięciu akcji 1% jedną kwotą, bez podania konkretnych kwot składowych.

Aby przekazać 1% podatku trzeba:

  • wpisać w zeznaniu numer wpisu do KRS organizacji pożytku publicznego: 0000116212,
  • wskazać przeznaczenie 1% podatku przez wpisanie zwrotu: dla OSP w Nowogrodźcu, woj. dolnośląskie, ul. Lubańska 20, 59-730 Nowogrodziec.

(informacja: OSP Nowogrodziec)

Reklama