Coraz więcej kamieniczek odzyskuje dawny blask

rynek-ratusz
fot. Grzegorz Matoryn W budżecie miasta przeznaczono 1 550 000 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.
istotne.pl 0 urząd miasta, remont, rynek, inwestycja

Reklama

Remonty kamieniczek są efektem udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. W budżecie miasta przeznaczono 1 550 000 zł na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.

Planowane prace konserwatorskie mają na celu przywrócenie uszkodzonej lub zmienionej budowli jej dawnej formy architektonicznej, wartości artystycznej i użytkowej. Wnioski o dofinansowanie, złożone przez wspólnoty, dotyczą renowacji elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w części wspólnej kamienicy. Wspólnoty, które uzyskają dofinansowanie, zlokalizowane są przy ulicach: Kościelnej 9, Kościelnej 10, Kościelnej 11/12, Rynek 13/14, Prusa 1/2, Prusa 3, Prusa 4.

fot. Grzegorz Matoryn

Dotacje na prace konserwatorskie przyznane zostały również dwóm parafiom. Parafia Rzymskokatolicka pw. MBNP przy pl. Zamkowym realizuje w tym roku zadanie „Remont wieży w Kościele MBNP – II etap prac konserwatorskich”. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja przy ul. Kościelnej otrzymała dotację na zadanie „Ochrona przed zniszczeniem i udostępnienie społeczeństwu europejskiemu Bazyliki pw. WNMP i św. Mikołaja w Bolesławcu – dziedzictwa kulturowego o wysokim znaczeniu dla pogranicza Polski, Czech i Niemiec – podniesienie rangi bazyliki jako centrum życia religijno-społeczno-kulturowego pogranicza Polski, Czech i Niemiec”.

Planowane prace renowacyjne przeprowadzane są na podstawie zachowanych materiałów archiwalnych w postaci planów, zdjęć oraz dokumentacji zatwierdzonej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – z użyciem oryginalnych detali i materiałów renowacyjnych.

Warto przypomnieć, że remonty realizowane są w ramach programu „Nowa Starówka”. Program „Nowa Starówka” przyjęty został przez Radę Miasta Bolesławiec w 2006 r. Jednym z etapów programu jest remont kamienic przyrynkowych, którego zakres został podzielony na dwie części: remont więźby dachowej i pokrycia dachowego oraz remont elewacji, detali kamiennych, detali architektonicznych i uzupełnienie ubytków.

Wykonanie przez wspólnotę remontu więźby dachowej i pokrycia dachowego warunkuje uzyskanie dofinansowania remontu elewacji. W ubiegłym roku dofinansowanie uzyskały wspólnoty przy ulicach: Rynek 33/34, Rynek 29/30, Rynek 31/32, Rynek 24/25, Rynek 35, Rynek 26, Sierpnia '80 1/2.

W ramach programu „Nowa Starówka” wykonany został również remont ratusza, który obejmował m.in. renowację dachu i elewacji, wymianę stolarki okiennej i zewnętrznej drzwiowej, osuszenie budynku, remont pomieszczeń pod schodami bocznymi, renowację kamiennych portali, wbudowanych w lico elewacji, oczyszczenie kamiennej wieży, oświetlenie tarczy zegara na wieży, uruchomienie istniejących poideł, modernizację schodów zewnętrznych, montaż windy.

Projekt „Remont i renowacja elewacji Ratusza Miejskiego w Bolesławcu” uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

(informacja: UM Bolesławiec/ii)

Reklama