Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ma 95 lat

jadwiga-bobek
fot. Gerard Augustyn W czasie uroczystości szefowa bolesławieckiego TPD została uhonorowana specjalną odznaką „Przyjaciel Dziecka”.
istotne.pl 0 niepełnosprawność, jubileusz, jadwiga bobek, kolonie, odznaka, tpd bolesławiec

Reklama

Ceremonia z okazji 95-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci miała miejsce w piątek, 9 maja, w Teatrze Starym w Bolesławcu. Wzięli w niej udział m.in. wicestarosta bolesławiecki Stanisław Chwojnicki, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jarosław Molenda, naczelniczka Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Starostwa Powiatowego Alicja Krzyszczak, kierowniczka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Danuta Marecka, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr Cezariusz Rudyk, wiceprezydent Bolesławca Kornel Filipowicz, szef Rady Miasta Bolesławiec Józef Pokładek i wiceprzewodnicząca Rady Miasta Janina Piestrak-Babijczuk oraz Iwona Przybylska, sekretarz Gminy Bolesławiec.

Uroczystość otworzył Marek Łętowski, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu. – W czasach szczególnie trudnych dla polskiego społeczeństwa, przede wszystkim w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci organizowało i prowadziło m.in. domy dziecka, kuchnie mleczne, punkty opieki nad matką i dzieckiem na wsi, prewentoria, sanatoria, szkoły świeckie, internaty, świetlice, a także pomoc materialną dzieciom z rodzin najuboższych i działalność w zakresie podnoszenia poziomu kultury pedagogicznej rodziców i społeczeństwa. TPD podejmowało różnorodne i nowatorskie formy działalności, tworzyło ogniska przedszkolne i rodzinne formy opieki i wychowania dla dzieci osieroconych. Wypracowało koncepcję kolonii zdrowotnych dla dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych – powiedział. – Jednak dla tych, którzy mieli kontakt z TPD w Bolesławcu, symbolem tej organizacji jest Jadzia Bobek. I myślę, że jest ona bardziej rozpoznawalna niż logo Towarzystwa.

– Warunki polityczne były różne, ale cel działalności TPD nie zmieniał się: zawsze była to pomoc dziecku i rodzinie – podkreśliła Jadwiga Bobek, prezeska bolesławieckiego oddziału Towarzystwa, z TPD związana od 25 lat.

Szefowa organizacji opowiedziała o działaniach TPD w Bolesławcu: – W 2004 r. podjęliśmy się ogromnego zadania: przystaliśmy na propozycję prezesa Banku Żywności i rozpoczęliśmy dystrybucję żywności dla najuboższej ludności z terenu powiatu bolesławieckiego. Te działania wymagały wsparcia finansowanego wszystkich gmin. Władze wszystkich miast i gmin odpowiedziały pozytywnie na nasz apel. Musieliśmy się nauczyć logistyki i sprawnego przekazywania żywności, nie byłoby to możliwe bez udziału ośrodków pomocy społecznej i grupy wolontariuszy. Obecnie z tej pomocy korzysta ponad 10 tys. osób.

Jak zaznaczyła, TPD zajmuje się też organizacją wypoczynku letniego. – Całe pokolenia bolesławieckich dzieci wypoczywały w naszych ośrodkach – stwierdziła. – Od 2004 r. nasze kolonie mają charakter integracyjny, jeżdżą na nie zarówno dzieci niepełnosprawne, jak i pełnosprawne. Naczelne zasady tych kolonii są dwie: maluchy muszą być bezpieczne i nie mogą się nudzić.

Jadwiga Bobek wspomniała również o tym, że organizacja pomaga niepełnosprawnym. W strukturach bolesławieckiego TPD działa Koło Rodziców Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo, które stanowi grupę wparcia dla osób doświadczających podobnych problemów. Mówiła też o współpracy m.in. z ks. Józefem Hupą, proboszczem Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, oraz z PCK.

Uroczystość była okazją do podziękowania osobom wspierającym działalność TPD. Szczególne podziękowania powędrowały do: marszałka województwa dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, posłanki Zofii Czernow, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Joanny Berdzik, AgnieszkiBłażeja Krasoniów z wrocławskiego Banku Żywności, szefowej Fundacji Polska Miedź Cecylii Ewy Stankiewicz, p.o. dyrektora I oddziału banku WBK w Bolesławcu Eweliny Śledzińskiej-Kołodyńskiej, regionalnej menedżer ds. sprzedaży ubezpieczeń Renaty Szafraniec, prezesa Krajowego Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Józefa Bogdaszewskiego i prezesa dolnośląskiego TPD Ryszarda Wacha.

Podziękowano również urzędnikom miejskim i powiatowym, włodarzom gmin powiatu, dyrektorom szkół i placówek oświatowych, sponsorom i darczyńcom, organizacjom i dziennikarzom, a także działaczom TPD (minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy odeszli).

Tego dnia Zarząd Główny TPD uhonorował Jadwigę Bobek najwyższą odznaką „Przyjaciel Dziecka”. To zaszczytne wyróżnienie prezeska Towarzystwa odebrała z rąk Ryszarda Wacha i Józefa Bogdaszewskiego. Odznakę „Przyjaciel Dziecka” otrzymał również Dariusz Kunaszko, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kruszynie, kierownik kolonii, działacz i wolontariusz TPD.

Co więcej, przedstawicielki Banku Zachodniego WBK przekazały Towarzystwu symboliczny czek na niemal 6 tys. zł. Ta kwota zostanie przeznaczona na rehabilitację niepełnosprawnych dzieci.

W czasie uroczystości, którą poprowadził Marek Łętowski, wręczono również nagrody laureatom konkursu rysunkowego „Moje marzenia”, zorganizowanego przez bolesławieckie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Galę swoimi występami uświetnił Zespół Pieśni i Tańca „Mały Bolesławiec” z MDK. Tort i poczęstunek przygotowały panie ze Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych z Lipian (Gmina Bolesławiec).

(informacja: GA)

Reklama