Konferencja poradni powiatowej

Budynek Starego Teatru w Bolesławcu
fot. B.org Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bolesławcu zaprasza na konferencję: „Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w powiecie bolesławieckim”.
istotne.pl 0 konferencja, dziecko, poradnia

Reklama

Konferencja odbędzie się w Teatrze Starym, 22 maja 2014, od 9:00 do 13:00.

Adresatami konferencji są: przedstawiciele organów prowadzących, dyrektorzy przedszkoli, szkół, placówek pedagodzy, nauczyciele odpowiedzialni za organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach oraz rodzice.

Program konferencji

  • Dane statystyczne dotyczące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci/uczniów niepełnosprawnych
  • „Czynniki ryzyka i protekcyjne w rozwoju depresji i zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży” wykład dr Moniki Szewczuk-Bogusławskiej psychiatry dziecięcego, pracownika naukowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  • Prezentacja wyników badań ankietowych dotyczących uzależnień od substancji psychoaktywnych wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w powiecie bolesławieckim
  • „Dziecko autystyczne w grupie przedszkolnej i w klasie” wykład dr Barbary Winczury pedagoga specjalnego, pracownika naukowego Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, planowanie doskonalenia nauczycieli zgodnie z przewidywanymi potrzebami, wynikającymi z rodzaju niepełnosprawności dzieci objętych wczesnym wspomaganiem

(informacja: PPP/ii)

Reklama