Nowi nauczyciele mianowani

Nowi nauczyciele mianowani
fot. Karolina Wieczorek Nauczycielki, które w lipcu zdały egzamin na stopień nauczyciela mianowanego, otrzymały akty nadania stopnia awansu zawodowego.
istotne.pl gmina, awans, edukacja

Katarzyna Dul-Korycka (nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej), Aleksandra Gólczewska (nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i religii ze Szkoły Podstawowej w Brzeźniku), Karolina Zdrowowicz (nauczycielka języka niemieckiego ze Szkoły Podstawowej w Żeliszowie) oraz Joanna Kolasa (nauczycielka matematyki ze Szkoły Podstawowej w Brzeźniku) złożyły uroczyste ślubowanie oraz otrzymały akty nadania, potwierdzające zdanie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.

Wójt Gminy Bolesławiec Andrzej Dutkowski, który osobiście pogratulował nauczycielkom, pokreślił, jak istotne jest podnoszenie przez kadrę placówek oświatowych swoich kwalifikacji.

fot. Karolina Wieczorek
fot. Karolina Wieczorek

Dodatkowo podczas spotkania Lilli Liszcz (Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Bolesławieckiej), Annie Rudzik (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bożejowicach) oraz Arkadiuszowi Kruszelnickiemu (Szkoła Podstawowa w Żeliszowie) powierzono stanowisko dyrektora.

(informacja: Gmina Bolesławiec/ii)