Stasik: Miedź to nowe miejsca pracy i wyższy poziom życia

Stasik: Miedź to nowe miejsca pracy i wyższy poziom życia
fot. Gerard Augustyn O powrocie do wydobycia miedzi w naszym regionie rozmawiamy z prezesem Bolesławieckiego Towarzystwa Gospodarczego Karolem Stasikiem.
istotne.pl powiat, konferencja, karol stasik, miedź, kghm

Redakcja „Istotne Informacje”: – Konferencja „Innowacyjne metody wykorzystywania zasobów mineralnych dla rozwoju gospodarczego w Euroregionie Neisse – Nisa – Nysa” okazała się sukcesem?

Karol Stasik, szef Bolesławieckiego Towarzystwa Gospodarczego i przewodniczący Rady Powiatu Bolesławieckiego: – Moim zdaniem, dużym sukcesem. Naszym sukcesem: BTG i Powiatu Bautzen. Sami napisaliśmy wniosek do Euroregionu, pozyskaliśmy dofinansowanie, zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy konferencję. Dziękuję moim współpracownikom z Dariuszem Kwaśniewskim na czele.

Odnieśliśmy sukces, bo udało nam się zrealizować dwa cele o charakterze subregionalnym. Po pierwsze, udzieliliśmy odpowiedzi na pytania nurtujące technologów z różnych zakładów ceramicznych z terenu powiatu bolesławieckiego. Tematykę spotkania ustaliliśmy z bolesławieckim Bractwem Ceramicznym. Dlatego też ceramicy w czasie konferencji otrzymali to, czego chcieli.

Drugim ważnym elementem było uzyskanie od przedstawicieli KGHM Polska Miedź S.A. konkretnej informacji co do możliwości powrotu do wydobycia miedzi w naszym regionie. W konferencji uczestniczyli: wiceprezeska lubińskiego kombinatu Dorota Włoch, dyrektor Maciej Koński i główny geolog KGHM-u Grzegorz Lipień. Z ich ust usłyszeliśmy, że prowadzone w okolicach Bolesławca badania złóż miedzi oraz srebra wypadły, jak dotąd, bardzo obiecująco. Pozostaje jeszcze tylko dokonać kilku odwiertów, które są formalnością. Mówię, że jest to tylko formalność, bo na moje pytanie, czy jest światełko w tunelu, główny geolog odpowiedział, że to nie światełko, lecz reflektor.

Co to oznacza dla Bolesławca i okolic?

Nowe stanowiska pracy, wzrost zamożności społeczeństwa, wzrost dotacji na kulturę, sport i edukację. Ktoś kiedyś powiedział, że na jedno miejsce w pracy w kopalni, automatycznie powstają cztery inne w pokrewnych zawodach. I nie dotyczy to tylko samego miasta, ale i gmin powiatów bolesławieckiego, złotoryjskiego czy lwóweckiego.

Pani wiceprezes podkreślała, że w regionie bolesławieckim KGHM spotyka się z życzliwością samorządowców, a to dla nich bardzo ważne.

Od dawna trzymamy rękę na pulsie. Wielokrotnie wraz ze starostą Cezarym Przybylskim odwiedzaliśmy Herberta Wirtha, prezesa KGHM-u. Wielokrotnie pytaliśmy: co dalej? W 2004 r. – jeszcze jako wiceprezydent Bolesławca – organizowałem tutaj konferencję poświęconą miedzi. Ale wtedy zastanawialiśmy się, czy w ogóle warto wracać do tego tematu w naszym regionie. Cena miedzi była znacznie niższa niż obecnie. Tona tego surowca kosztowała ok. 3 000 dol. Mówiło się, że gdyby cena wzrosła do 5 000 dol., to należałoby rozważyć powrót do eksploatacji w okolicach naszego miasta. Była również mowa o tym, że pod Bolesławcem zostaną wykonane odwierty, aby można było stwierdzić, czy warto tu inwestować.

To już przeszłość. Te działania dzisiaj procentują. I dziś chcę postawić kropkę nad i. Tym bardziej że w naszym społeczeństwie zakorzeniona jest sympatia do górników i miedziowców. Nadal wielu mieszkańców naszego powiatu dojeżdża do kopalń w Rudnej i Lubinie. Oni pewnie z radością przyjęliby wieść, że mogą znaleźć zatrudnienie na miejscu. Podsumowując: budowa nowej kopalni w naszym powiecie coraz bliżej!

Więcej o konferencji w materiale: Dyskusja o przyszłości: miedź i ceramika w Bolesławcu.

fot. BTG

Artykuł zlecony przez Fundację Polska Miedź, powołaną w 2003 r. przez KGHM Polska Miedź S.A. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego, prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, obejmującą: pomoc społeczną; działalność charytatywną; podtrzymywanie tradycji narodowej; działalność na rzecz mniejszości narodowych; ochronę i promocję zdrowia; działania na rzecz osób niepełnosprawnych; naukę, edukację, oświatę i wychowanie; krajoznawstwo; kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego; porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym; ratownictwo i ochronę ludności; pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych; działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.