Bolesławieckie Wydarzenie Muzealne Roku

sybilla-nagroda-muzeum
fot. Muzeum Ceramiki Bolesławieckie muzeum kolejny raz konkurowało z największymi muzeami w Polsce i trzeci raz zdobyło oskarową Sybillę. Tym razem za projekt naukowo-badawczy nad ceramiką bolesławiecką.
istotne.pl 0 muzeum ceramiki, nagroda

Reklama

Po raz trzeci w historii bolesławieckie Muzeum Ceramiki otrzymało Sybillę (nazywaną Oscarem muzealników), czyli wyróżnienie w ogólnopolskim Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku, organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono łącznie 250 projektów. Bolesławieckie muzeum znalazło się w zaszczytnym gronie 27 laureatów, obok największych w Polsce Muzeów Narodowych z: Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Szczecina i Poznania. Z terenu Dolnego Śląska wyróżniono tylko 3 instytucje, dwie wrocławskie: Muzeum Narodowe i Muzeum Architektury oraz bolesławieckie Muzeum Ceramiki.

Wyróżnienie jest tym bardziej cenne, że zostało przyznane w kategorii „projekt naukowo-badawczy”. Realizowany w latach 2010-2013 program „Badania nad ceramiką bolesławiecką” w znacznym stopniu rozszerzył wiedzę na temat rodzimej kamionki i rzucił nowe światło na to zagadnienie. Efekty prac prowadzonych od 2010 roku we współpracy z 57 muzeami, archiwami i bibliotekami z terenu Polski i Niemiec, a także Włoch, Belgii i Austrii opublikowano w dwóch polsko-niemieckich, ponad 350-stronicowych katalogach oraz zaprezentowano w formie wystaw: dwóch w Bolesławcu i jednej w Görlitz.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 14 maja 2014 r. w Muzeum Króla Jana III w Wilanowie. Anna Bober-Tubaj dyrektorka Muzeum Ceramiki wraz z pracownikami odebrali wyróżnienie z rąk wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Małgorzaty Omilanowskiej, dyrektora Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów dr. hab. Piotra Majewskiego oraz przewodniczącego jury w Konkursie na Muzealne Wydarzenie Roku „Sybilla 2013” prof. dr. hab. Waldemara Baraniewskiego.

Grand Prix XXXIV edycji konkursu jury przyznało Zamkowi Królewskiemu na Wawelu. Wawelu. Bolesławieckie Muzeum było najmniejszą instytucją, która znalazła się w zaszczytnym gronie laureatów.

(informacja: Muzeum Ceramiki/ii)

Reklama