Znamy wolontariuszy roku

Znamy wolontariuszy roku
fot. Krzysztof Gwizdała W swoich kategoriach zwyciężyli Zbigniew Herbut, Klub Carpe Diem, Janina Majewska i Grzegorz Makówka.
istotne.pl konkurs, powiat, wolontariat, powiat bolesławiecki

Za nami uroczystość rozdania nagród w konkursie „Wolontariusz Roku Powiatu Bolesławieckiego 2012”. W tym roku do tego zaszczytnego wyróżnienia nominowanych zostało 19 osób i organizacji. W kapitule konkursu zasiedli: Cezary Przybylski, Jadwiga Bobek, Barbara Kostyra, Renata Czerwińska, Adam Fornal i Danuta Zielińska.

fot. Krzysztof Gwizdała
Janina MajewskaJanina Majewskafot. Krzysztof Gwizdała

W kategorii wolontariusz dorosły nominowani zostali:

 • Joanna Przybilska – pracowała w ramach wolontariatu w Domu Dziennego Pobytu w Bolesławcu, posiada predyspozycje do pracy z osobami starszymi. Jest cierpliwa, wyrozumiała, szybko zdobyła zaufanie podopiecznych. Wykazała zrozumienie dla osób starszych, służyła pomocą w organizowaniu życia placówki
 • Lidia Uchacz – jest w grupie osób, które co miesiąc pracują przy przyjmowaniu żywności do magazynu i jej wydawaniu. Przez jej ręce przechodzi kilka ton żywności, wydaje olbrzymie ilości mąki, ryżu i kaszy. Jest zawsze uśmiechnięta, życzliwa dla ludzi odbierających dary unijne. Działa aktywnie w Kole Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo przy TPD w Bolesławcu, jest mamą 37-letniego niepełnosprawnego Waldka
 • Bogusława Wolak – uczestniczy w organizacji wszystkich imprez i akcji TPD: kolonii, integracyjnego spotkania opłatkowego osób niepełnosprawnych, zbiórki żywności, wydawania żywności w ramach PEAD „Pomoc dla Najuboższych Mieszkańców Powiatu Bolesławieckiego”. Współpracuje z pedagogami szkolnymi, działa w zakresie pomocy dziecku odrzuconemu, ubogiemu, z problemami rodzinnymi. Prowadzi skuteczne mediacje rodzinne. Wykazuje duże zaangażowanie i empatię wobec problemów rodzin i dzieci, z którymi pracuje
 • Marcin Klimkowski – jest zaangażowany w pomoc osobom niepełnosprawnym. Pomaga w organizacji integracyjnych spotkań opłatkowych osób niepełnosprawnych oraz imprez okolicznościowych (ogniska, zabawy dla środowiska osób niepełnosprawnych). Angażował się w zbieranie funduszy na zakup wózka sportowego dla niepełnosprawnego sportowca. Służy swoją pomocą jako kierowca busa. Od kilku lat przygotowuje płyty ze zdjęciami z imprez i wyjazdów integracyjnych osób niepełnosprawnych, a także płyty dla każdego uczestnika integracyjnych turnusów kolonijnych. Jest aktywnym członkiem Klubu Pływackiego Masters Bolesławiec. Prowadzi stronę internetową Klubu, pomaga przy organizacji imprez oraz sędziuje podczas integracyjnych zawodów pływackich szkół ponadgimnazjalnych „Powiatowa 50-tka”. Klimkowski jest także członkiem Społecznej Miejskiej Rady Sportu
 • Paweł Makówka – to urodzony wolontariusz, od wielu lat pomaga Towarzystwu Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu. Zaczynał jeszcze jako mały chłopiec wraz ze swoimi braćmi. Zawsze można liczyć na jego pomoc przy organizacji integracyjnego spotkania opłatkowego osób niepełnosprawnych, jest aktywny i pełen pomysłów. Dla niego nie ma rzeczy, których nie można zrobić, jeśli tylko się chce. Pomaga przy imprezach organizowanych zarówno przez Powiat, jak i Miasto. Od kilku lat pomaga przy rozładunku żywności, przychodzi również w trakcie wydawania, aby pomóc przy przenoszeniu produktów żywnościowych
 • Anita Nakonieczna – jest wolontariuszem podejmującym różne działania na terenie szkoły i miasta. Zajmuje się organizacją pomocy dla osób dotkniętych biedą, kalectwem, wykluczeniem społecznym, dyskryminacją poprzez następujące działania:
  • na terenie szkoły organizuje działania młodzieży w obszarze wolontariatu. Dzięki niej w prace wolontariackie włączyli się także inni nauczyciele szkoły. Na szczególne wyróżnienie zasługuje praca związana z przygotowaniem Integracyjnego Spotkania Opłatkowego Osób Niepełnosprawnych, nauczycielka zachęca w aktywny sposób młodzież do udziału
  • brała udział w akcjach Dzień Dawcy Szpiku Kostnego – wraz z nauczycielami i uczniami wolontariuszami
  • Od 8 lat jest współorganizatorem kwest charytatywnych na różnorodne cele społeczne
  • w grudniu 2011 r. była współorganizatorem konferencji dotyczącej problemów „Rogu Afryki” (ubóstwa, niedożywienia, suszy). W ramach obchodów „Roku solidarności z Somalią” na konferencję dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich z naszego powiatu zaproszono przedstawicieli „Fundacji dla Somalii” i Polskiej Akcji Humanitarnej
  • jest jedną z 20 aktywistek w Polsce Polskiej Akcji Humanitarnej w ramach akcji „Włącz się”, której zadaniem jest koordynowanie działań lokalnych na rzecz społeczności globalnej. Współpracuje z organizacją Amnesty International – upowszechnia wiedzę w zakresie praw człowieka oraz wiedzy globalnej
  Ponadto Anita Nakonieczna jest aktywnym członkiem PCK. Prowadzi zajęcia z zakresu wolontariatu hospicyjnego i przeciwdziałania dyskryminacji oraz doradztwa zawodowego dla uczniów ZSOiZ. Współpracuje z niepubliczną poradnią psychologiczno-pedagogiczną i świetlicami środowiskowymi jako wolontariusz i doradca zawodowy w Bolesławcu
 • Zbigniew Herbut – jest aktywnym członkiem PCK, a także wolontariuszem podejmującym różne działania na terenie szkoły i miasta. Od wielu lat prowadzi edukację uczniów w zakresie pierwszej pomocy i praw człowieka w ramach zajęć pozalekcyjnych. Zajmuje się organizacją pomocy dla osób dotkniętych biedą, kalectwem, wykluczeniem społecznym. Na terenie szkoły koordynuje działania młodzieży w obszarze wolontariatu. Dzięki umiejętności angażowania, w działania włączyli się także inni nauczyciele szkoły. Na szczególne wyróżnienie zasługuje praca związana z przygotowaniem dwóch ważnych przedsięwzięć:
  • Integracyjne Spotkanie Opłatkowe Osób Niepełnosprawnych (około 1000 osób) od kilku lat zachęca w aktywny sposób młodzież do udziału, gromadząc regularnie około 100 wolontariuszy (uczniów i nauczycieli), zajmujących się obsługą osób zebranych na tym spotkaniu
  • zabawa andrzejkowa dla dzieci niepełnosprawnych (około 100 dzieci) od kilku lat z ramienia PCK jest koordynatorem przygotowującym wraz z młodzieżą pełną obsługę tego integracyjnego przedsięwzięcia
  Jest organizatorem, koordynatorem:
  • Dnia Dawcy Szpiku Kostnego
  • akcji zbiórki krwi
  • spotkań z przedstawicielami fundacji (Fundacja Urszuli Jaworskiej, Poltransplant) zajmujących się edukacją w zakresie transplantologii, przeszczepów tkanek, narządów
  • kwest charytatywnych na różnorodne cele społeczne
  • akcji wysyłania kartek z życzeniami dla ciężko chorych dzieci
  • zbiórki pieniędzy dla ciężko chorego dziecka
  • zbiórki pieniędzy dla organizacji UNICEF
  • Czerwonokrzyskiego Biegu, Manewrów PCK, Dnia Walki z Głodem
  • pokazów i szkoleń z zakresu pierwszej pomocy w różnych szkołach, instytucjach, stowarzyszeniach.
  Na podkreślenie zasługuje osobista aktywność i umiejętność nawiązywania kontaktów oraz zachęcania do działania innych osób, organizacji, stowarzyszeń nie tylko na terenie miasta. Godna podkreślenia jest innowacyjność w podejmowanych działaniach. Przekłada się to na duże zainteresowanie młodzieży tą formą aktywności społecznej.
  Zbigniew Herbut aktywnie pracuje również w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Tulipan, na rzecz którego prowadzi różnorodne działania edukacyjne, zajmuje się redakcją strony internetowej ogrodu. Pełni funkcję wiceprezesa ROD
 • Jan Doktor – poświęca swój wolny czas problemom ludzi starszych, często samotnych. Z wygospodarowanych środków organizacji dba o przyznanie najuboższym zapomóg finansowych. Każdego roku priorytetem jego działalności są paczki żywnościowe dla samotnych emerytów z okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Odwiedza ludzi chorych w szpitalach i w domach, dając oprócz paczek słowa pociechy i ofertę wszelkiej pomocy. Poświęca nie tylko swój wolny czas, ale i prywatny samochód i paliwo. To człowiek o wrażliwym sercu, pełen życzliwości, na co dzień niesie pomoc potrzebującym
 • Janina Piestrak-Babijczuk – od lat związana ze szpitalem, gdzie pracowała od 1968 r. Kiedy przeszła na emeryturę, nie zerwała kontaktu z medycyną i chorymi, tylko pomaga jako wolontariusz. Piestrak-Babijczuk niestrudzenie swój czas i umiejętności poświęca potrzebującym, niosąc im pomoc i udzielając porad zdrowotnych. Nadal pomaga chorym, systematycznie dwa razy w tygodniu przyjmuje pacjentów w poradni chirurgicznej, okazuje wielkie serce szczególnie dzieciom i ludziom starszym. Średnio w miesiącu przyjmuje około 250 pacjentów, z czego większość to dzieci.
  Swoje obowiązki wykonuje z dużym poczuciem odpowiedzialności. Koleżanki i koledzy cenią ją nie tylko za fachowość, ale także za lojalność i życzliwość wobec innych. Jest powszechnie szanowana i lubiana, o czym świadczy stale rosnąca liczba pacjentów korzystających z jej porad. Nigdy nie odmawia pomocy drugiemu człowiekowi. Znamiennym i niespotykanym w środowisku lekarskim jest tak długoletnia praca na rzecz pacjentów świadczona nieodpłatnie, w ramach czasu wolnego

W tej kategorii zwyciężył Zbigniew Herbut, a wyróżnienia otrzymali: Janina Piestrak-Babijczuk, Bogusława WolakMarcin Klimkowski.

W kategorii organizacja pozarządowa nominowano:

 • Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka – to jedyna organizacja na terenie powiatu, która udostępnia swoje konto wszystkim potrzebującym. W latach 2004-2012 z tytułu 1% Stowarzyszenie zebrało 739 557,99 zł przekazane przez 12 576 podatników. Środki te w całości zostały wykorzystane na wsparcie osób fizycznych i instytucji. W 2012 r. w ten sposób pomoc otrzymało 28 osób na łączną kwotę 81 361,36 zł z przeznaczeniem na koszty leczenia i rehabilitację. Udzielono pomocy 2 rodzinom pogorzelców.
  Stowarzyszenie wspiera 27 różnych instytucji i organizacji (szkoły, kluby sportowe, parafie, instytucje kulturalne, stowarzyszenie osób niepełnosprawnych). Organizacja od lat wspomaga Muzeum Ceramiki w wydawaniu „Rocznika Bolesławieckiego”. W maju 2012 r. była współorganizatorem koncertu charytatywnego na rzecz Laury Lubieniewskiej. Stowarzyszenie integruje i wspiera rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, pomagając w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych i organizacyjnych. Nikt potrzebujący nie odszedł ze Stowarzyszenia bez wsparcia
 • Stowarzyszenie Społeczne – Klub Nauczycielski Carpe Diem w Bolesławcu – liczy obecnie 102 aktywnie działających członków. Wszystkie działania Stowarzyszenia są działaniami mającymi charakter wolontariatu:
  • spotkania klubowe cztery razy w miesiącu
  • pokazy, wernisaże, wieczory poezji, spotkania z ciekawymi ludźmi
  • skuteczna współpraca z samorządami gminy i powiatu
  • podróże nie tylko „za miedzę”.
  Stowarzyszenie chlubi się innowacyjnymi działaniami, które mają nieoceniony wpływ na tworzenie porozumienia międzypokoleniowego:
  • podpisanie umowy partnerskiej o współpracy między młodzieżą gimnazjalną i seniorami
  • inicjowanie konkursów i programów edukacyjnych kształtujących postawy młodzieży i budujących więzi międzypokoleniowe
  • współpraca z Towarzystwem Niemiecko-Polskim w Saksonii oraz Fundacją Frauenkirche w Dreźnie
  • cykl wykładów zorganizowanych we współpracy ze starostwem powiatowym na tematy związane ze zdrowiem
  • Misterium Chleba
  • opracowanie Mapy Socjalnej Seniora
  • Eugenia Wolska jest przewodniczącą Rady Miasta ds. Seniorów i została zaproszona do współpracy z zespołem ds. osób starszych w Senacie RP
  Działania podejmowane przez Stowarzyszenie są systematyczne i konsekwentnie realizują przyjęty program, przez co są skuteczne. Efektem tych działań jest dostrzeganie potrzeb seniorów przez szkoły, instytucje kultury, władze miasta i powiatu i ich stopniowa realizacja. Zaangażowanie społeczne członków Stowarzyszenia jest dostrzegane przez władze samorządowe, dyrektorów instytucji i szkół oraz radnych powiatu i miasta, którzy popierają inicjatywy seniorów i nierzadko sami stają się wolontariuszami.

Tytuł wolontariusza roku otrzymało Carpe Diem.

Wśród wolontariuszy-darczyńców nominowani zostali:

 • Colgate-Palmolive – firma wspiera Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, przekazując bezpłatnie pastę do zębów (w 2009 r. było to 16 tys. szt. pasty). W kolejnych latach aż do 2012 r. włącznie firma podarowała ponad 40 tys. szt. pasty, co w przeliczeniu na pomoc finansową daje wsparcie ok. 240 000 zł. W związku z tym od kilku lat członkowie SON nie muszą zaopatrywać się w pastę do zębów. Ponadto z każdej dostawy 2 razy w roku pastę otrzymuje Dom Dziecka w Bolesławcu oraz II Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu. Doraźnie Stowarzyszenie wspiera otrzymywaną pastą Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Polski Związek Niewidomych, Stowarzyszenie Carpe Diem i inne organizacje z terenu powiatu. Stowarzyszenie nie jest jedynym podmiotem wspieranym przez firmę Colgate-Palmolive, podobną pomoc otrzymuje wiele innych organizacji na Dolnym Śląsku
 • Antonina Kopała-WdowiakJarosław Giszter – restauracja „Oleńka” w Bolesławcu – od 10 lat wspiera Stowarzyszenie Społeczne Klub Nauczycielski „Carpe Diem” logistycznie i merytorycznie, sponsoruje, udostępniając lokal na imprezy (Misterium Chleba, Boże Narodzenie). Bezpłatnie aranżuje wystrój stołów, co czyni spotkania wydarzeniami uroczystymi. Przyczynia się to do polepszenia jakości życia emerytowanych nauczycieli z Bolesławca i powiatu bolesławieckiego, którzy nie czują się wykluczeni społecznie ze względu na wiek. Włącza się w Gwiazdkę Życzliwości – sponsoruje stragany z pierogami i barszczem. Pomaga Parafii pw. Wniebowzięcia Matki Bożej w Bolesławcu, sponsorując spotkania karnawałowe w Centrum Bankietowym Galeria
 • Janina Majewska – wielokrotnie dała dowody swojego zaangażowania i wsparcia organizacji pozarządowych działających na terenie miasta. Od wielu lat bardzo aktywnie współpracuje z Zarządem Oddziału Rejonowego PCK w Bolesławcu. Jest gorącą propagatorką wolontariatu i działania na rzecz osób potrzebujących. Od wielu lat wchodzi w skład sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w mieście – organizuje loterię, zbiera materiały, pozyskuje środki finansowe. Nieodpłatnie udziela noclegu zaproszonym gościom Polskiego Czerwonego Krzyża, m.in. z Niemiec. Bierze czynny udział w Festynach Czerwonokrzyskich – pozyskuje fanty i prowadzi loterie. Na każde święta przygotowuje paczki dla osób ubogich w mieście i sama je dostarcza. Przekazuje artykuły żywnościowe oraz odzież dla podopiecznych schroniska dla osób bezdomnych PCK. Uczestniczy w akcji Światowy Dzień Walki z Głodem – gotuje grochówkę, która jest wydawana w podczas akcji PCK. Pomaga przy organizacji Szpikolady – przedsięwzięciu o charakterze edukacyjnym, którego celem jest rejestracja dawców szpiku kostnego oraz zbiórki pieniędzy przeznaczonych na badania szpiku kostnego
 • BeataZbigniew Partykowie „Big Pol” spółka cywilna Hurtownia Owocowo-Warzywna w Bolesławcu – od 2008 r. bardzo życzliwie włączają się i pomagają w przygotowaniu integracyjnych spotkań opłatkowych osób niepełnosprawnych z terenu powiatu bolesławieckiego. Za darmo przekazują skrzynki owoców, (jabłka, pomarańcze, banany, mandarynki) i produkty do kanapek nie tylko na „opłatek” ale i również na integracyjne kolonie organizowane przez TPD. Łączna wartość pomocy przekazywanej na „opłatek” to ok. 1 000 zł. Państwo Partykowie to najbardziej życzliwi darczyńcy „opłatkowi”.

Zwyciężyła Janina Majewska, wyróżnienia przypadły Antoninie Kopale-WdowiakJarosławowi Giszterowi oraz BeacieZbigniewowi Patrykom.

W kategorii wolontariusz młodzieżowy nominację otrzymali:

 • Sandra Słobodzian – uczennica od 4 lat aktywnie działająca w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Poza kwestą na terenie miasta pozyskiwała sponsorów. W 2012 r. zebrała najwięcej środków ze wszystkich kwestujących wolontariuszy. Swoją postawą pozyskuje kolejnych chętnych do pracy wolontariackiej
 • Grzegorz Makówka – to urodzony wolontariusz, od wielu lat pomaga Towarzystwu Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu. Zaczynał jeszcze jako mały chłopiec wraz ze swoimi braćmi. Zawsze można liczyć na jego pomoc przy organizacji integracyjnego spotkania opłatkowego osób niepełnosprawnych, jest aktywny i pełen pomysłów. Dla niego nie ma rzeczy, których nie można zrobić, jeśli tylko się chce. Jest prawą ręką prezesa do tzw. spraw technicznych.
  Od kilku lat pomaga przy rozładunku żywności, przychodzi również w trakcie wydawania, aby pomóc przy przenoszeniu produktów żywnościowych
 • Anna Rospond – jest inicjatorem i organizatorem wielu akcji szkolnych i pozaszkolnych. Posiada wiele zainteresowań pozaszkolnych. Aktywnie działa w kilku kołach i stowarzyszeniach. Pomaga administrować stronę internetową szkoły. Jest typem naturalnego lidera i uczennicą o szerokich horyzontach. Uczennica wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, wspaniałomyślnością i działaniami na rzecz innych. Wyróżnia ją duży poziom empatii, zawsze uczynna i koleżeńska, pomaga innym rówieśnikom wyrównywać zaległości w nauce. Systematycznie uczestniczy w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę i PCK takich jak np. Spotkanie Opłatkowe dla Osób Niepełnosprawnych (na 1000 osób). Co roku jest koordynatorem i wolontariuszem:
  • Maratonu PCK
  • Obchodów Światowych Dni Walki z Głodem
  • Festynu PCK odbywającego się cyklicznie w maju połączonego z akcją krwiodawstwa i rejestracją dawców szpiku kostnego
  • Dni Dawcy Szpiku Kostnego „Szpikolada”
  • cyklicznie bierze udział w akcjach PCK „Koszyczek wielkanocny” w kwietniu
  • „Wyprawki dla Żaka” organizowanej dla podopiecznych PCK we wrześniu
  • „Manewrów czerwonokrzyskich”
  • Polskiej Akcji Humanitarnej przy organizacji Festiwalu Lokalnego Globalnie organizowanego w Bolesławcu w ramach projektu „Włącz się”
  Jako wolontariuszka Domu Dziecka pw. św. Józefa w Bolesławcu organizowała czas wolny i zajęcia integracyjne dla podopiecznych, była inicjatorką kiermaszu świątecznego prac plastycznych dzieci.
  Anna Rospond współpracuje z Caritas Polska przy kwestach i zbiórkach żywności dla podopiecznych w ramach akcji „Tak Pomagam”. W ramach organizowanego przez szkołę projektu we współpracy z Telewizją Wrocław „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” brała udział w zbiórce funduszy na wyjazd uczniów na Ukrainę. Od grudnia 2012 r. jest koordynatorem działań powstania w Bolesławcu Młodzieżowego Centrum Wolontariatu EURODESKU.

Tytuł wolontariusza roku 2012 otrzymał Grzegorz Makówka.

(informacja: Powiat Bolesławiecki/ii)