Nowe przedszkola w Gminie Bolesławiec

Nowe przedszkola w Gminie Bolesławiec
fot. Gmina Bolesławiec Od września 2014 roku w gminie Bolesławiec zwiększyła się ilość miejsc w przedszkolach, dzięki otworzeniu nowych placówek w Kruszynie i w Kraśniku Dolnym. Kolejną grupę otworzono też w przedszkolu w Bożejowicach.
istotne.pl kruszyn, bożejowice, kraśnik dolny, gmina bolesławiec

W każdej placówce powstało 15 nowych miejsc, przeznaczonych dla dzieci z najmłodszych grup wiekowych 3-4 latków. Przedszkola gwarantują opiekę nad maluchami w dni robocze od 6:00 do 16:00, zapewniają im także wyżywienie. W każdej placów dzieci będą korzystały z zajęć dodatkowych: z nauki języka angielskiego (2,5 godziny w tygodniu) i logopedii (2 godziny w tygodniu). W przedszkolach w Bożejowicach i w Kraśniku Dolnym zaplanowano zajęcia ogólnorozwojowe z elementami gimnastyki korekcyjnej, zaś w przedszkolu w Kruszynie zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Uruchomienie nowych placówek przedszkolnych było możliwe dzięki pozyskaniu dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej. Placówka w Kruszynie powstała w ramach projektu „Przedszkole w Kruszynie bliskie dzieciom i rodzinie”, placówka w Kraśniku Dolnym w ramach projektu „Radosne przedszkole”, a nowa grupa w Bożejowicach w ramach projektu „Moje przedszkole, moją szansą na przyszłość”.

Wszystkie te projekty, jako działania upowszechniające edukację przedszkolną, są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.1: Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej).

Przedszkole w BożejowicachPrzedszkole w Bożejowicachfot. Gmina Bolesławiec

Środki unijne nie tylko umożliwiły bezpłatne korzystanie najmłodszych przedszkolaków z całodziennej opieki, wyżywienia i szerokiego wachlarza zajęć dodatkowych, ale także pozwoliły na dostosowanie istniejących pomieszczeń na potrzeby przedszkoli i na ich kompleksowe wyposażenie w meble, sprzęty, zabawki, pomoce i materiały dydaktyczne. I chociaż wszystkie trzy projekty potrwają do końca czerwca 2015 roku, pozyskane w trakcie ich realizacji wyposażenie będzie służyło w powstałych przedszkolach przez kolejne lata.

Logo Logo "Człowiek najlepsza inwestycjafot. Gmina Bolesławiec

(Gmina Bolesławiec/Tadeusz Orawiec)