Odbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Jeleniogórskiej

Odbudowa zbiornika retencyjnego przy ul. Jeleniogórskiej
fot. Rafał Tur Dzięki rewitalizacji zbiornika wodnego zostanie odtworzony obiekt małej retencji porządkujący sytuację hydrologiczną i przeciwpowodziową w mieście. Całkowita wartość projektu wynosi 6 500 000 zł.
istotne.pl urząd miasta, rewitalizacja

W zaktualizowanym Lokalnym Planie Rewitalizacji Miasta Bolesławiec znalazła się odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach powojskowych przy ul. Jeleniogórskiej. W ramach inwestycji planuje się rekultywację dawnego kompleksu leśnego w południowej części miasta. Projekt zakłada utworzenie miejsca spędzania wolnego czasu, jak również podniesienie atrakcyjności turystycznej. Planuje się wprowadzenie parkingów, małej architektury (ławki, lampy), wiaty gastronomicznej z grillem, utworzenie ścieżek rowerowych i pieszych, a przede wszystkim odtworzenie zbiornika wodnego podzielonego na sekcję pływania (basen) oraz filtr z części roślin wraz z pomostami dla wędkarzy.

fot. Rafał Tur

W wyniku realizacji tej inwestycji powstanie kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy, który stanowić będzie zarówno przepiękne miejsce do wypoczynku, jak również ureguluje gospodarkę wodną w Bolesławcu. W okresie przedwojennym zbiornik był wykorzystywany jako miejsce rekreacji tzw. Leśny Zamek „Waldschloss”, obejmujący leśne ścieżki zdrowia, pomnik, kamienne schody oraz miejsca do spacerów. Pełnił także funkcję zbiornika retencyjnego gromadzącego wody strumienia leśnego – „Złoty Potok” oraz regulował gospodarkę hydrologiczną kompleksu leśnego. W czasie II wojny światowej obiekt został częściowo zniszczony i użytkowany do końca lat 70. ubiegłego wieku przez wojsko.

fot. Rafał Tur

Dzięki rewitalizacji zbiornika wodnego zostanie odtworzony obiekt małej retencji porządkujący sytuację hydrologiczną i przeciwpowodziową w mieście. Urząd Miasta w Bolesławcu będzie ubiegał się o uzyskanie dofinansowania zadania w wysokości 5 525 000 zł z RPO. Całkowita wartość projektu wynosi 6 500 000 zł.

(informacja zlecona)