4 kompania czołgów: 94 strzały, które nic nie kosztowały

czolg
fot. Katarzyna Przepióra Trwają intensywne szkolenia pododdziałów świętoszowskiej 10 Brygady Kawalerii Pancernej.
istotne.pl 0 wojsko, 10bkpanc, świętoszów, ćwiczenia, poligon

Reklama

Od połowy stycznia 2014 roku na obiektach poligonowych 10 Brygady Kawalerii Pancernej (10BKPanc) trwają intensywne szkolenia pododdziałów. W środę, 22 stycznia, na pasie taktycznym szkoliły się plutony 4 kompanii czołgów.

Zajęcia „Pluton w obronie” miały na celu praktyczne doskonalenie działania plutonu w czasie kompleksowych działań bojowych. – Szkolenie odbyło się przy wykorzystaniu symulatora walki AGDUS, który w precyzyjny sposób pozwala ocenić skuteczność ogniową poszczególnych załóg czołgów – powiedział dowódca 4 kompanii czołgów kapitan Marek Kuczyński. – Ponadto obustronna walka z użyciem tego symulatora wyzwala w dowódcach niekonwencjonalne, skuteczne rozwiązania taktyczne w odniesieniu do współczesnego pola walki. Ważnym aspektem użycia symulatora jest oszczędność amunicji bojowej, w czasie zajęć w kompanii oddano 94 strzały, które nic nie kosztowały.

Każde zadanie taktyczno-ogniowe było poprzedzone symulacją działań. Jest to niezbędny wymóg w 4 kompanii. Dowódca przed rozpoczęciem działania musi upewnić się, że każdy dowódca plutonu zna swoje zadanie i zamiar jego działania jest akceptowany przez dowódcę kompanii. Dlatego przed praktycznym działaniem w kompanii organizuje się symulację na tak zwanej piaskownicy – makiecie terenu.

Bardzo ważnym aspektem zajęć było przygotowanie plutonów do ćwiczenia w kierowaniu ogniem w obronie manewrowej. Prawdopodobnie (jeżeli ćwiczenie uzyska akceptację) będzie to pierwsze tego typu ćwiczenie plutonów czołgów w Wojsku Polskim.

Niezwykle ważne dla kapitana Kuczyńskiego było stałe podtrzymywanie zdolności i gotowości do działania, szczególnie przed sprawdzianem poziomu oceny wyszkolenia plutonów, który odbędzie się w lutym. Ocena z ćwiczenia taktycznego plutonów będzie w znaczący sposób decydowała o promocji kadry 4 kompanii. Co więcej, wysoka ocena plutonów otworzy najlepszym szeregowym drogę do szkoły podoficerskiej.

Zajęcia zakończyły się nocą. W ostatnim etapie ćwiczeń plutony doskonaliły się w działaniu w warunkach nocnych – wyłącznie przy wykorzystaniu noktowizji i termowizji.

(informacja: Katarzyna Przepióra, pomocnik oficera prasowego 10BKPanc w Świętoszowie/ii)

Reklama