4 kompania czołgów: 94 strzały, które nic nie kosztowały

4 kompania czołgów: 94 strzały, które nic nie kosztowały
fot. Katarzyna Przepióra Trwają intensywne szkolenia pododdziałów świętoszowskiej 10 Brygady Kawalerii Pancernej.
istotne.pl wojsko, 10bkpanc, świętoszów, ćwiczenia, poligon

Od połowy stycznia 2014 roku na obiektach poligonowych 10 Brygady Kawalerii Pancernej (10BKPanc) trwają intensywne szkolenia pododdziałów. W środę, 22 stycznia, na pasie taktycznym szkoliły się plutony 4 kompanii czołgów.

Zajęcia „Pluton w obronie” miały na celu praktyczne doskonalenie działania plutonu w czasie kompleksowych działań bojowych. – Szkolenie odbyło się przy wykorzystaniu symulatora walki AGDUS, który w precyzyjny sposób pozwala ocenić skuteczność ogniową poszczególnych załóg czołgów – powiedział dowódca 4 kompanii czołgów kapitan Marek Kuczyński. – Ponadto obustronna walka z użyciem tego symulatora wyzwala w dowódcach niekonwencjonalne, skuteczne rozwiązania taktyczne w odniesieniu do współczesnego pola walki. Ważnym aspektem użycia symulatora jest oszczędność amunicji bojowej, w czasie zajęć w kompanii oddano 94 strzały, które nic nie kosztowały.

Każde zadanie taktyczno-ogniowe było poprzedzone symulacją działań. Jest to niezbędny wymóg w 4 kompanii. Dowódca przed rozpoczęciem działania musi upewnić się, że każdy dowódca plutonu zna swoje zadanie i zamiar jego działania jest akceptowany przez dowódcę kompanii. Dlatego przed praktycznym działaniem w kompanii organizuje się symulację na tak zwanej piaskownicy – makiecie terenu.

Bardzo ważnym aspektem zajęć było przygotowanie plutonów do ćwiczenia w kierowaniu ogniem w obronie manewrowej. Prawdopodobnie (jeżeli ćwiczenie uzyska akceptację) będzie to pierwsze tego typu ćwiczenie plutonów czołgów w Wojsku Polskim.

Niezwykle ważne dla kapitana Kuczyńskiego było stałe podtrzymywanie zdolności i gotowości do działania, szczególnie przed sprawdzianem poziomu oceny wyszkolenia plutonów, który odbędzie się w lutym. Ocena z ćwiczenia taktycznego plutonów będzie w znaczący sposób decydowała o promocji kadry 4 kompanii. Co więcej, wysoka ocena plutonów otworzy najlepszym szeregowym drogę do szkoły podoficerskiej.

Zajęcia zakończyły się nocą. W ostatnim etapie ćwiczeń plutony doskonaliły się w działaniu w warunkach nocnych – wyłącznie przy wykorzystaniu noktowizji i termowizji.

(informacja: Katarzyna Przepióra, pomocnik oficera prasowego 10BKPanc w Świętoszowie/ii)