Miasto przejmie obowiązek dezynfekcji pojemników na śmieci

Miasto przejmie obowiązek dezynfekcji pojemników na śmieci
fot. B.org Na początku przyszłego roku Gmina Miejska Bolesławiec przejmie obowiązek utrzymania w należytym stanie sanitarnym i porządkowym pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych.
istotne.pl urząd miasta, śmieci, czystość

Na terenie miasta Bolesławiec na właścicielach nieruchomości ciąży obowiązek wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, a także utrzymanie ich w należytym stanie sanitarnym i porządkowym (mycie, odkażenie i dezynfekcja pojemników).

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Miejska Bolesławiec przejmie 1 stycznia 2014 r. obowiązek utrzymania w należytym stanie sanitarnym i porządkowym pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych (dezynfekcja będzie mieć miejsce dwa razy w roku).

Utrzymanie pojemników w należytym stanie technicznym w dalszym ciągu będzie obowiązkiem właścicieli nieruchomości.

(informacja: UM Bolesławiec/ii)