Znamy wolontariuszy 2013 roku

Znamy wolontariuszy 2013 roku
fot. Powiat Bolesławiecki W swoich kategoriach zwyciężyli Anna Nowak, Stowarzyszenie Równych Szans „Ewa”, firma Colgate – Palmolive oraz Laura Musiał.
istotne.pl konkurs, powiat, wolontariat

Za nami uroczystość rozdania nagród w konkursie „Wolontariusz Roku Powiatu Bolesławieckiego 2013”. W tym roku do tego zaszczytnego wyróżnienia nominowanych zostało 29 osób i organizacji. W kapitule konkursu zasiedli: Cezary Przybylski, Barbara Kostyra, Renata Czerwińska, Adam Fornal, Jacek Nesler, Janina MajewskaZbigniew Herbut.

fot. Katarzyna Biegasiewicz-Mularczyk
fot. Katarzyna Biegasiewicz-Mularczyk
fot. Katarzyna Biegasiewicz-Mularczyk
fot. Katarzyna Biegasiewicz-Mularczyk
fot. Katarzyna Biegasiewicz-Mularczyk

W kategorii wolontariusz dorosły nominowani zostali:

 • Agnieszka i Grzegorz Kojderowie – od 10 lat organizują charytatywne bale karnawałowe, z których dochód przeznaczany jest na renowację Bazyliki. Angażują się w przygotowywanie Festynów Rodzinnych. Potrafią zaprosić do współpracy wielu ofiarnych ludzi, dając im przykład bezinteresownej służby społecznej
 • Anna Nowak – nauczycielka przedmiotów zawodowych i gastronomicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu. Jest szczególnie aktywną nauczycielką i wychowawczynią we wszystkich działaniach wolontariackich szkoły. Jej najważniejsze przedsięwzięcia to:
  • współorganizowanie corocznych Integracyjnych Spotkań Opłatkowych dla Osób Niepełnosprawnych, zachęcanie młodzieży do obsługi tego spotkania
  • współdziałanie w organizacji Szpikolady – prowadzenie kawiarenki, z której dochód przeznaczony był dla chorej dziewczynki
  • uczestnictwo w ogólnopolskich akcjach i kampaniach PCK w ramach Światowego Dnia Walki z Głodem
  • aktywny udział w Czerwonokrzyskich Festynach PCK
  • udział w akcji Pierogowy Rekord, przedsięwzięciu, w ramach którego uczniowie i nauczyciele szkoły produkowali pierogi na Festynie, a zdobyte za nie środki finansowe przeznaczono na różne ważne cele społeczne, m.in. na leczenie małego chłopca po przeszczepie szpiku kostnego
  • współudział w przedsięwzięciu PCK: Promowanie honorowego krwiodawstwa – edukowanie i promowanie wśród młodzieży honorowego krwiodawstwa
 • Anna Tarnachowicz – wiceprezeska Oddziału Rejonowego PCK w Bolesławcu, nauczycielka I LO. W swojej działalności koncentruje się na obszarze edukacji w zakresie pierwszej pomocy oraz akcjach charytatywnych. Stworzyła program zawodów dla dzieci i młodzieży pn. „Mały Ratowniczek”. Pełni rolę koordynatorki Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy
 • Danuta Jasiukiewicz – nauczycielka Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu, opiekunka samorządu uczniowskiego i Szkolnego Koła PCK. Od trzech lat współpracuje z Domem Dziennego Pobytu w Bolesławcu – wraz z uczniami ZSM uczestniczy w różnych uroczystościach, takich jak Dzień Seniora, mikołajki, Dzień Kobiet. Włącza się w organizację spotkań opłatkowych osób niepełnosprawnych, pomaga w akcjach akcji charytatywnych „Dzieci Dzieciom”, „Gwiazdka Czerwonokrzyska”. Propaguje wśród młodzieży ideę honorowego krwiodawstwa
 • Teresa Przybylska – wiceprezeska i współzałożycielka Stowarzyszenia Miłośników Wsi Raciborowice. Członkini Zarządu Miejskiego TPD w Bolesławcu. Pomysłodawczyni i współorganizatorka „Galerii Historii Wsi” w Raciborowicach Dolnych. Intensywnie zaangażowana w prace przy tworzeniu Skweru – Pomnika Poświęconego Pamięci Pracowników Cementowni „Podgrodzie”, Z.G. „Konrad”. Od początku powstania Stowarzyszenia zbiera pamiątki i zdjęcia dotyczące mieszkańców, dokumentuje je i udostępnia innym w Galerii. Inicjuje i wspiera ludzi dbających o park, miejsca zieleni i zabytków Raciborowic
 • Dariusz Mucha – jest zaangażowany w pomoc Klubowi Olimpiad Specjalnych „Olimpijczyk” Bolesławiec. Społecznie trenował zawodników w badmintonie, piłce koszykowej, piłce nożnej, lekkiej atletyce, narciarstwie biegowym. Pomagał także w prowadzeniu zajęć sportowych podczas ferii zimowych. Oprócz pracy trenerskiej kładzie szczególny nacisk na wychowawcze aspekty sportu: poszanowanie reguł współzawodnictwa, szacunek dla przeciwnika
 • Halina Rudzik – nauczycielka-katechetka w SP nr 3, która organizuje akcje charytatywne na rzecz osób potrzebujących wsparcia. Autorka koncertów charytatywnych „Spotkania na moście”. Podczas organizacji koncertów nawiązywała współpracę z wieloma instytucjami. Ponadto przygotowała i zrealizowała dwie edycje projektu „Dzień św. Marcina”, z których dochód został przekazany na potrzeby wychowanków Domu Dziecka w Bolesławcu. Organizuje zbiórki słodyczy i ubrań dla dzieci z rodzin ubogich, wielodzietnych i potrzebujących pomocy
 • Helena Kowal – od lat działa społecznie w dziedzinie promowania kultury i turystyki. Jest założycielką Klubu Ciekawych Świata w Bolesławcu, Koła Miłośników Opery i Koła Miłośników Teatru. Dba także o edukację młodego pokolenia w zakresie historii Polski. Wygłasza prelekcje na temat Katynia i Syberii, działa w Związku Sybiraków
 • Jan Doktor – zaangażowany w działalność Stowarzyszenia. Służy wsparciem i pomocą osobom, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji rodzinnej. Udziela wsparcia w postaci paczek żywnościowych z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Udziela dofinansowania na zakup leków. Dokłada wszelkich starań w organizację uroczystych spotkań emerytów
 • Jolanta Jeż – od 28 lat działa w Kole Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej. Wspiera wszystkie akcje charytatywne. Co roku organizuje spotkania integracyjne dla osób niepełnosprawnych na terenie Ogrodów Działkowych „Pod Dębami”. Co roku pełni dyżur w sekretariacie Spotkania Opłatkowego
 • Mariusz Grzegorz Lickiewicz – prezes Stowarzyszenia Bolesławieckie Centrum Inicjatyw Lokalnych Via Sudetica, funkcjonariusz Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu. Aktywnie działa na rzecz promocji regionu i przemysłu ceramicznego. Doprowadził do pierwszej w historii Bolesławca wizyty radiowej Trójki i prowadzonej przez Marka Niedźwieckiego audycji na żywo – Listy Przebojów Programu III oraz Markomanii. Jeden z inicjatorów powstania na terenie Bolesławca pierwszych skrytek geokeszowych – punktów charakterystycznych ogólnoświatowej gry terenowej Geocaching
 • Michał Bortnik – pracuje na rzecz Olimpiad Specjalnych w charakterze wolontariusza. Poświęca swój wolny czas, wożąc zawodników Klubu Olimpiad Specjalnych do lekarza medycyny sportowej oraz na zawody. Włącza w pracę wolontariacką młodzież z drużyny harcerskiej, której jest opiekunem. Jest również współorganizatorem wielu rajdów i obozów harcerskich dla drużyn działających w Bolesławcu i Gminie Nowogrodziec. Bierze udział w akcji „Szlachetna Paczka”. Krzewi wśród dzieci i młodzieży postawy patriotyczne
 • Rozalia Pawelska – członkini Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Stowarzyszenia Carpe Diem. Zaangażowana we wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia na rzecz członków stowarzyszenia (pikniki, wycieczki, spotkania). Nieoceniona opiekunka grup na turnusach rehabilitacyjnych. Opiekuńcza, miła, życzliwa, zorganizowana i odpowiedzialna
 • s. Anna Katarzyna Mikołajewicz – nauczycielka religii w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu. Prowadzi edukację młodzieży w kierunku bezinteresownej pomocy potrzebującym, skrzywdzonym przez los. Na terenie szkoły koordynuje działania młodzieży w obszarze wolontariatu. Organizuje apele okolicznościowe, Galę Młodzi Zdolni, Tydzień Kultury Kresowej, pielgrzymki i wyjazdy uczniów na wykłady do uczelni wyższych i na Jasną Górę
 • Waldemar Kujawa – od maja 2013 r. świadczy pomoc w ramach wolontariatu. Wykonuje drobne naprawy sprzętu elektroniczno-mechanicznego. Chętnie pomaga osobom, wykorzystując swoje zdolności i umiejętności. Cechuje go sumienność i obowiązkowość. Swoją postawą angażuje się w życie społeczności lokalnej, rozwija nawyki obywatelskie. Jako człowiek prezentuje postawę otwartą na potrzeby innych, przejawia inicjatywę i kreatywność.

Zwyciężyła Anna Nowak. Wyróżnienia otrzymali: Michał Bortnik, Anna Tarnachowicz, s. Anna Katarzyna Mikołajewicz, Mariusz LickiewiczHalina Rudzik.

W kategorii organizacja pozarządowa nominowani zostali:

 • Bolesławiecki Klub Amazonek – powstał w 2004 r. w wyniku potrzeb wszystkich kobiet, które zostały dotknięte chorobą nowotworową – głównie po mastektomii. Działalność Klubu polega na współpracy ze szpitalami, umożliwieniu rehabilitacji fizycznej w siedzibie Klubu przez fizykoterapeutę. W Klubie kobiety znajdują pomoc psychologiczną. Organizowane są wspólne wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, w trakcie których wykonywane są niezbędne zabiegi ułatwiające prawidłowe funkcjonowanie
 • Stowarzyszenie Równych Szans „Ewa” – organizacja działająca od 2012 r. w obszarze: ochrona praw – działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. Pełni służebną rolę wobec ludzi odrzuconych, bezradnych, z problemami psychicznymi. Zapewnia potrzebującym bezpłatną pomoc lekarską (lekarzy psychiatrów), psychologów, pielęgniarek, terapeutów. Ludzie chorzy oraz ich najbliżsi mogą liczyć na bezinteresowną pomoc Stowarzyszenia. Nowością jest organizowanie przez Stowarzyszenie Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego w formie dni otwartych dla mieszkańców miasta. Współpracuje z różnymi organizacjami, m.in. z PCK, ZHP. Zajmuje się organizowaniem pomocy materialnej w formie doposażenia mieszkań w meble, pościel, ubrania, żywność, sprzęt medyczny itp.
 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Bolesławiec – działające od 16 lat, liczące ponad 550 osób. Dla członków stowarzyszenia organizowane są wyjazdy do ośrodków rehabilitacyjnych, wycieczki. Ponadto stowarzyszenie organizuje spotkania okolicznościowe, pikniki, zabawy.

Zwyciężyło Stowarzyszenie Równych Szans „Ewa”.

W kategorii wolontariusz-darczyńca nominowani zostali:

 • Antonina Kopała-Wdowiak – od 10 lat wspiera Stowarzyszenie Carpe Diem logistycznie i merytorycznie, sponsoruje, udostępniając lokal na imprezy (Misterium chleba, Boże Narodzenie). Bezpłatnie aranżuje wystrój stołów, co czyni spotkania wydarzeniami uroczystymi. Przyczynia się to do polepszenia jakości życia emerytowanych nauczycieli z Bolesławca. Od wielu lat refunduje obiady dla dzieci niepełnosprawnych, uczniów Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu. Włącza się w Gwiazdkę Życzliwości. Corocznie wspomaga imprezy organizowane przez bolesławieckie parafie: Przyjęcie Opłatkowe dla parafian kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej, Bal Barokowy dla parafian Bolesławieckiej Bazyliki Maryjnej
 • Colgate – Palmolive – wspiera Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, przekazując bezpłatnie pastę do zębów (w 2009 r. było to 16 tys. sztuk pasty). W kolejnych latach aż do 2013 r. włącznie firma podarowała ponad 46 000 szt. pasty, co w przeliczeniu na pomoc finansową daje wsparcie ok. 276.000 zł. W związku z tym od kilku lat członkowie SON nie muszą zaopatrywać się w pastę do zębów. Ponadto z każdej dostawy 2 razy w roku pastę otrzymuje Dom Dziecka w Bolesławcu oraz II Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu. Doraźnie Stowarzyszenie wspiera otrzymywaną pastą Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Polski Związek Niewidomych, Stowarzyszenie Carpe Diem i inne organizacje z terenu powiatu. Stowarzyszenie nie jest jedynym podmiotem wspieranym przez firmę Colgate – Palmolive, podobną pomoc otrzymuje wiele innych organizacji na Dolnym Śląsku.

Zwyciężyła firma Colgate – Palmolive.

W kategorii wolontariusz młodzieżowy nominowani zostali:

 • Anna Rospond – jako najaktywniejsza wolontariuszka w szkole została nagrodzona wyjazdem do Parlamentu Europejskiego, którego fundatorką była europosłanka Lidia Geringer de Oedenberg. Jest aktywnym członkiem Szkolnego Koła PCK i wolontariuszem Polskiej Akcji Humanitarnej. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły oraz działa na rzecz organizacji pozarządowych naszego powiatu
 • Jakub Kulpa – jego działania to przede wszystkim aktywny udział w obsłudze corocznych Integracyjnych Spotkań Opłatkowych Osób Niepełnosprawnych, prowadzenie apelu oraz kawiarenki w ramach akcji „Szpikolada”, zachęcanie innych do czynnego działania w tym przedsięwzięciu. Jakub jest współorganizatorem zabawy andrzejkowej dla dzieci niepełnosprawnych, wolontariuszem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz wolontariuszem w Domu Dziecka
 • Justyna Łoniewska – od lutego 2013 r. świadczy pomoc w ramach wolontariatu na rzecz pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu oraz bierze udział w akcjach organizowanych przez ośrodek. Stara się systematycznie raz w tygodniu przychodzić do Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu. Jest osobą otwartą, dzięki czemu wzbudza sympatię mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Wykazuje cierpliwość i zainteresowanie w kontaktach z osobami starszymi
 • Kacper Szwed – inicjator akcji: „Szkolna Góra Grosza”. Koordynator akcji mającej na celu pomoc dzieciom w Afryce. W ramach kampanii „Dopalacze? To mnie nie kręci!” przygotował i przedstawił gimnazjalistom prezentację multimedialną i pogadankę na temat szkodliwości środków psychoaktywnych. Jest członkiem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Gierałtowie. Każdego roku aktywnie uczestniczy w zbiórkach WOŚP w Nowogrodźcu, pełni funkcję osoby odpowiedzialnej za grupę wolontariuszy. Obecnie jest wolontariuszem w Miejskiej Bibliotece w Nowogrodźcu, Filia w Gierałtowie
 • Kamila Bartoch – świadczy pomoc w ramach wolontariatu na rzecz pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu. Organizuje czas wolny mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej. Wykazuje zaangażowanie i samodzielność. Stanowi wzór do naśladowania i wizytówkę Centrum Wolontariatu
 • Laura Musiał – daje psom namiastkę prawdziwego domu. Trochę czułości, trochę zabawy, trochę dobrych manier. To wszystko przekłada się na szanse znalezienia im nowego opiekuna. Jest osobą wrażliwą na zwierzęcą krzywdę. Praca z pokrzywdzonymi zwierzętami naraża opiekunów na widok wystraszonych, nieufnych i chorych zwierząt. Odbudowanie zaufania takiego zwierzęcia to ciężka i czasochłonna praca. Wykonuje pracę niemalże taką samą jak każdy dorosły opiekun charytatywny. W ostatnich trzech latach 160 psów przebywało na terenie firmy Zieleń-Plan. Tylko w tym roku 50 psów oddano do adopcji. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie determinacja opiekunów charytatywnych, w tym najmłodszej wolontariuszki Laury Musiał
 • Maciej Nizioł – od zeszłego roku włącza się aktywnie w akcje charytatywne Szkolnego Koła Caritas. Systematycznie i z zaangażowaniem świadczy swoją pomoc w zakresie opiekuńczo-wychowawczym i dydaktycznym w Świetlicy Socjoterapeutycznej im. Jana Pawła II przy Bazylice Maryjnej. Innowacyjne działania skutkują wysoką efektywnością pracy wolontariusza
 • Magdalena Janczak – od czerwca 2013 r. świadczy pomoc w ramach wolontariatu na rzecz pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu. Systematycznie, raz w tygodniu organizuje czas wolny mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej. Cechuje ją samodzielność w realizacji podejmowanych działań, sumienność i kreatywność. Cieszy się szacunkiem i uznaniem wśród pensjonariuszy i personelu
 • Maja Szocińska – członkini Związku Harcerstwa Polskiego – 11 Bolesławieckiej Drużyny Harcerskiej GROT. Członkini Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu – współorganizatorka młodzieżowej sekcji tej organizacji, zaangażowana uczestniczka kilku ostatnich akcji PCK. Wolontariuszka w Domu Dziecka w Bolesławcu, w Stowarzyszeniu Bolesławieckie Centrum Inicjatyw Lokalnych Via Sudetica i Parady Gliniady. Aktywnie uczestniczy w działaniach logistyczno-organizacyjnych i artystycznych.

Zwyciężyła Laura Musiał. Wyróżnienia otrzymali: Anna Rospond, Kacper SzwedMaja Szocińska.

Uroczystość uświetniły występy szkoły tańca Tierra Flamenca, prowadzonej przez Elżbietę Eisenblätter. Co więcej, uczczono też pamięć zmarłej nagle Anity Nakonieczniej, ekonomistki, nauczycielki w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, członkini Bolesławieckiego Towarzystwa Gospodarczego oraz wolontariuszki zaangażowana w wiele akcji charytatywnych, m.in. w Szpikoladę, jednej z nominowanych w ubiegłorocznej edycji konkursu. O współpracy z panią Anitą opowiedziała Laura Słocka-Przydróżna, dyrektorka ZSOiZ.

(informacja: Powiat Bolesławiecki/ii)