Nowe Publiczne Gimnazjum Językowe Oxpress

Nowe Publiczne Gimnazjum Językowe Oxpress
fot. Oxpress Szkoła jest bezpłatna a obowiązywać będzie podstawowa siatka godzin zatwierdzona przez MEN z rozszerzoną ilością godzin języka angielskiego.
istotne.pl 0 oxpress, nabór, edukacja

Prezydent Miasta Bolesławiec wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zezwolił na powstanie Publicznego Gimnazjum Językowego „Oxpress”. Szkoła jest bezpłatna, a obowiązywać będzie podstawowa siatka godzin zatwierdzona przez MEN z rozszerzoną ilością godzin języka angielskiego.

Dla uczniów przejawiających większe zainteresowanie z poszczególnych przedmiotów będą zorganizowane zajęcia dodatkowe: język rosyjski i hiszpański, pływanie, szachy, zajęcia przyrodniczo – chemiczne, fotograficzno – filmowe, artystyczne, ekonomia – planowanie budżetu, motoryzacyjne, żeglarskie, matematyczno – fizyczne.

Budynek Publicznego Gimnazjum Językowego OxpressBudynek Publicznego Gimnazjum Językowego Oxpressfot. Oxpress

Jako szkoła o profilu językowym zapewniamy wymiany uczniowskie pomiędzy krajami takimi jak Niemcy, Czechy, Litwa i Austria. Budynek Szkoły mieści się przy al. Tysiąclecia 48, gdzie w przyszłym roku zostanie również wybudowana nowoczesna i spełniająca wszystkie wymogi sala gimnastyczna.

W roku szkolnym 2014/2015 planujemy otworzyć jedną pierwszą klasę składającą się maksymalnie z 20 osób. Rekrutacja do gimnazjum odbywać się będzie w III etapach:

  • etap I – składanie dokumentów (kwestionariusz przyjęcia do gimnazjum, świadectwo z klasy V)
  • etap II – spotkanie i rozmowa dyrektora z rodzicami i kandydatem na ucznia
  • etap III – ogłoszenie listy osób przyjętych

Składanie dokumentów jak i udzielanie dodatkowych informacji odbywa się w szkole przy ulicy Tyrankiewiczów 22, tel. 75 732 50 55.

(informacja zlecona)