Ćwiczenie terenowe Commando

zolnierz-uczen-uczennica
fot. st. szer. Tomasz Wiśniewski Od kwietnia do końca maja w 5-dniowych obozach szkoleniowych wzięło udział blisko 450 uczniów klas wojskowych ze szkół Dolnego Śląska i innych regionów kraju.
istotne.pl 0 wojsko, 23śpa, commando

Reklama

W piątek, 30 maja, w Bolesławcu zakończyła się tegoroczna edycja Ćwiczeń Terenowych Commando. Obozy szkoleniowe Commando stanowią niepowtarzalną okazję do rozwijania – pod okiem doświadczonych instruktorów – praktycznych umiejętności przez młodzież zainteresowaną przyszłą służbą wojskową, w straży granicznej oraz innych służbach mundurowych.

W tegorocznej edycji ćwiczeń, w ramach pięciodniowych obozów kondycyjno-szkoleniowych, uczniowie 9 klas mundurowych, w większości z dolnośląskich szkół, zdobywali umiejętności strzeleckie, poznawali podstawy musztry wojskowej, taktyki, udzielania pierwszej pomocy oraz obrony przed bronią masowego rażenia.

Podczas obozu duży nacisk położono na ćwiczenia fizyczne. Młodzież wyrabiała tężyznę na Ośrodku Szkolenia Fizycznego (OSF) oraz sprawdzała swoje siły w konkurencjach sprawnościowych według zagadnień obowiązujących na egzaminach do służby przygotowawczej. Ponadto wiele uwagi poświęcono na zapoznanie szkolonych z zasadami działania w sytuacjach kryzysowych, ratownictwa wodnego i wspinaczki wysokogórskiej.

Szkolenie odbywało się na obiektach 23 Śląskiego Pułku Artylerii, którego instruktorzy wspólnie z jego organizatorami, komandosami ze Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej „Commando”, uczyli podstaw żołnierskiego rzemiosła. Dodatkową atrakcją szkolenia były spływy pontonowe, natomiast w godzinach wieczornych młodzież doskonaliła umiejętności na bolesławieckiej pływalni „Orka”.

Obok szkolenia praktycznego młodzież uczestniczyła w zajęciach edukacyjno-profilaktycznych. Funkcjonariusze żandarmerii wojskowej przeprowadzili zajęcia profilaktyczne, a żołnierze patrolu saperskiego zapoznali uczniów z zagrożeniami, jakie stwarzają niewybuchy i materiały niebezpieczne, oraz z zasadami postępowania po ich znalezieniu. Wojskowa Komenda Uzupełnień przeprowadziła natomiast prelekcje na temat szkolnictwa wojskowego oraz warunków służby wojskowej i przygotowawczej.

W organizacji tegorocznego szkolenia współuczestniczyła 10 Brygada Kawalerii Pancernej, w której młodzież miała okazję poznać system szkolno-treningowy do broni strzeleckiej „Śnieżnik” oraz obejrzeć wozy dowodzenia i czołgi Leopard 2A 4. Udział instruktorów Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej pozwolił z kolei przeprowadzić naukę elementów wspinaczki wysokogórskiej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.

Obóz szkoleniowy miał charakter kompleksowych warsztatów rozwijających umiejętności z przedmiotów wojskowych. Poszczególne elementy szkolenia zostały poddane ocenie, a jego uczestnicy otrzymali certyfikaty. Uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki, zostali uhonorowani nagrodami.

Podsumowując szkolenie, wiceprezes Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej „Commando” Bogdan Fiałkowski podziękował młodzieży za duże zaangażowanie, a dowódcy 23 Pułku Artylerii wz. podpułkownikowi Sławomirowi Kuli za pomoc w organizacji szkolenia. – Dzięki wsparciu ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, wieloletniej współpracy z bolesławieckimi artylerzystami oraz innymi jednostkami „Czarnej Dywizji” nasze Stowarzyszenie może aktywnie uczestniczyć w szkoleniu klas wojskowych oraz szeregu innych działań realizowanych na rzecz obronności państwa – podsumował wiceprezes stowarzyszenia.

Wykładowcy klas mundurowych, obecni na zakończeniu ćwiczenia, dobrze ocenili jego organizację oraz panującą atmosferę, która sprzyjała osiągnięciu zamierzonego celu i dostarczyła uczniom niezapomnianych wrażeń.

(informacja: kpt. Remigiusz Kwieciński/ii)

Reklama