COMT 2012 realizuje kolejny projekt

logo-projekt-comt2012
fot. comt2012 Projekt W DRODZE PO SUKCES W GMINIE BOLESŁAWIEC ma pomóc bezrobotnym w znalezieniu pracy.
istotne.pl 0 projekt, comt 2012 bolesławiec

Reklama

Projekt W DRODZE PO SUKCES W GMINIE BOLESŁAWIEC, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest przez Stowarzyszenie CENTRUM ODKRYWANIA MŁODYCH TALENTÓW 2012 w partnerstwie z Gminą Bolesławiec na terenie gminy Bolesławiec w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r.

Cele projektu

Celem głównym Projektu jest Poprawa do 30.06.2015 r. dostępu do zatrudnienia 14 os. bezrobotnych i niezatrudnionych w wieku 18-64 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu z art. 7 ustawy o pomocy społecznej z terenu gm. wiejskiej Bolesławiec poprzez aktywizację zawodową obejmującą poradnictwo zawodowe, psychologiczne, szkolenie oraz staże prowadzące do zdobycia kwalifikacji zawodowych i zatrudnienia.

Brak opisuBrak opisufot. comt2012

Szczegółowe cele projektu to:

 • podniesienie wiary we własne możliwości oraz zdobycie zdolności poruszania się po rynku pracy przez 14 os. bezrobotnych i niezatrudnionych z terenu gm. wiejskiej Bolesławiec
 • rozwój kompetencji komunikacyjnych przez 14 os. bezrobotnych i niezatrudnionych z terenu gm. wiejskiej Bolesławiec
 • zdobycie uprawnień menadżera-trenera piłki nożnej przez 14 os. bezrobotnych i niezatrudnionych z terenu gm. wiejskiej Bolesławiec
 • uzyskanie nowych umiejętności menadżersko-trenerskich i doświadczenia zawodowego przez 14 os. bezrobotnych i niezatrudnionych z terenu gm. wiejskiej Bolesławiec

Najważniejsze zasady

 • uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne
 • Realizator Projektu pokrywa koszty najmu sal szkoleniowych i sal sportowych wraz z wyposażeniem, wynagrodzenia trenerów szkoleniowych i sportowych, przygotowania materiałów szkoleniowych itp. podczas zajęć
 • Uczestnicy w czasie 380 godzinnego szkolenia otrzymują 3 zł za każdą godzinę szkolenia (łącznie 1140 zł)
 • w czasie 6 miesięcznego stażu otrzymują 750 zł mc (łącznie 4.500 zł)
 • w czasie szkoleń i staży uczestnicy nabędą kompetencje, które pozwolą im pracować jako:
 • trenerzy piłkarscy
 • zarządzający sportem
 • pozyskujący fundusze (w tym fundusze międzynarodowe) na działalność sportową
 • organizujący działania marketingowe i imprezy sportowe

Rekrutacja

UWAGA! – pozostały 2 miejsca

Posiadamy dwa wolne miejsca na kurs: MENADŻER KLUBU SPORTOWEGO TRENEREM UEFA B. W związku z tym rekrutacja została przedłużona i trwa w trybie ciągłym – tzn. zakończy się w momencie wpłynięcia do biura projektu dwóch prawidłowych i kompletnych zgłoszeń do projektu.

Przewidywany termin rozpoczęcia szkolenia: 11 sierpnia.

Zgłoszenia kandydatury dokonuje się poprzez dostarczenie [osobiście lub pocztą] do Biura Projektu/Filii następujących dokumentów:

 1. kompletnie i czytelnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego opatrzonego własnoręcznym, czytelnym podpisem Kandydata
 2. kserokopii dowodu osobistego Kandydata, lub potwierdzenia zameldowania w Gminie Bolesławiec

Kontakt

Koordynator projektu: tel: 508 857 707, e-mail: [email protected]
Filia biura projektu: ul. Tysiąclecia 2, 59-700 Bolesławiec (1 piętro).

Brak opisuBrak opisufot. comt2012