Milion złotych na budowę Domów Ludowych

wójt Andrzej Dutkowski
fot. Gmina Bolesławiec Prace przy powstających Domach Ludowych w Kraśniku Dolnym i Ocicach są już na ukończeniu.
istotne.pl 0 gmina, dom ludowy, pieniądze

Reklama

Dodatkowe finansowe wsparcie tych inwestycji Gmina Bolesławiec otrzymała w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, a w podpisaniu umowy udział wziął Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Chociaż ostatnie nabory wniosków na działania „Odnowa i rozwój wsi” już się zakończyły, to Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeznaczyło dodatkowe środki finansowe na realizację m.in. 5 projektów z gmin i powiatów bolesławieckiego oraz zgorzeleckiego.

– Zabiegaliśmy o zwiększenie puli środków i dzięki temu możliwe było wsparcie dwóch inwestycji z terenu gminy Bolesławiec – powiedział Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Podpisanie dzisiejszych umów to także okazja, by docenić fakt, iż gminy regularnie pozyskują środki zewnętrzne.

Brak opisuBrak opisufot. Gmina
Brak opisuBrak opisufot. Gmina

W sumie kwota dofinansowania wyniosła po500 000 zł na budowę Domu Ludowego w Ocicach i budowę Domu Ludowego w Kraśniku Dolnym. Jak zaznaczył Wójt Gminy Bolesławiec Andrzej Dutkowski zaoszczędzone w ten sposób środki z budżetu gminy przeznaczone zostaną na realizację programu budowy przedszkoli.

Celem działania nr 313 „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Działanie umożliwia rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpływa na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

(informacja zlecona: Gmina/K.Wieczorek)