Radni nie akceptują nowych cen za wodę i ścieki

Radni nie akceptują nowych cen za wodę i ścieki
fot. PWiK Trzy komisje Rady Miasta Bolesławiec negatywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia nowych taryf za wodę i ścieki.
istotne.pl pieniądze, podwyżka, sesja rm, pwik bolesławiec

19 i 20 listopada odbyły się posiedzenia trzech komisji Rady Miasta: Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa; Oświaty, Kultury i Sportu oraz Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych. Głównym tematem obrad był projekt uchwały w sprawie nowych taryf za wodę i ścieki, proponowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

PWiK proponuje, by cenę za dostarczaną wodę podwyższyć o 44 gr/m³ (czyli o 19%), natomiast opłata za ścieki miałaby wzrosnąć aż o 53% (czyli o 1,75 zł/m³).

Dotychczas żadna komisja nie zaakceptowała nowych taryf. O tym, czy nowe ceny za wodę i ścieki wejdą w życie, rajcy zadecydują na najbliższej sesji Rady Miasta, która odbędzie się 26 listopada.

(informacja UM/ii)