PSZOK w Bolesławcu – kto decyduje, jakie odpady można zostawić za darmo?

PSZOK Bolesławiec
fot. UM Bolesławiec Czytelnik uważa, że to, na kogo trafi się na bramie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Staszica, determinuje, jaki rodzaj odpadów pozwolą nam w Punkcie zostawić. I ma na to dowód.
istotne.pl 86 bolesławiec, pszok

Reklama

Napisał do nas czytelnik, mieszkaniec Bolesławca, który przyjechał do Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w sobotę i usłyszał od pracownika PSZOK-u, że nie może bezpłatnie zostawić w punkcie kartonu i folii po remoncie. Po kilku dniach wrócił, zastał innego pracownika i ten pracownik PSZOK-u karton i folię przyjął. Kto decyduje o tym, co można, a czego nie można zostawić w Punkcie? Czytelnik uważa, że decydujący głos ma: "bolesławiecki służbista z bramy na PSZOK-u".

Chciałem poruszyć problem bolesławieckiego PSZOK-u. Miałem posortowane odpady z remontu, tj. kartony, które zabezpieczały podłogę oraz folie. Wiadomo, nie były czyste, ale okurzone. Bolesławiecki służbista z bramy na PSZOK-u powiedział, że nie przyjmie ani kartonu, ani folii, oraz że należy się w tym celu udać na wysypisko do Trzebienia. W Trzebieniu okazało się, że nie przyjmują odpadów od osób prywatnych i odesłali na PSZOK w Bolesławcu. Teraz pytanie: co w takim razie zrobić z odpadami których nikt nie chce przyjąć? Jeżeli tak wygląda gospodarka odpadami, to wcale się nie dziwię ze śmieci latają po lasach.

Zapytaliśmy o sprawę Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej. W odpowiedzi otrzymaliśmy potwierdzenie, że folia i karton nie powinny być przyjęte do Punktu.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 21.03.2022 r. dotyczące Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bolesławcu Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Bolesławcu informuje, że w PSZOK przy ul. Staszica bezpłatnie przyjmowane są tylko odpady od mieszkańców Bolesławca i te, które mogą być poddane recyklingowi lub przekazane do ponownego użycia. Zabrudzona folia oraz karton po remoncie do takich odpadów nie należą, zalicza się je do zmieszanych odpadów poremontowych.

Jednakże, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Bolesławca, odpady poremontowe i budowlane niekwalifikujące się do bezpłatnego przyjęcia w PSZOK będą przyjmowane odpłatnie na terenie MZGK przy ul. Staszica 6 na podstawie zlecenia złożonego przez mieszkańca.

Jednocześnie informujemy, że w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu przyjmowane są, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tylko odpady od osób prowadzących działalność gospodarczą, posiadających wpis do BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) oraz posiadających umowę z ZUOK w Trzebieniu.

Izabela Członka, kierowniczka Zakładu Oczyszczania i Transportu

Czytelnik się nie poddał, odpadów do lasu wywozić nie zamierzał, więc pojechał do Punktu kilka dni później. I tym razem oddał odpady z sukcesem:

Udało się załatwić, bo pojechałem drugi raz i była inna osoba przyjmująca. Poszło normalnie (wrzucone odpady – przyp. red.) w kontener z kartonem i folią.

Czy to oznacza, że o tym, jakie odpady można zostawić w Punkcie naprawdę decyduje osoba, która przyjmuje mieszkańców przywożących odpady do Punktu?

Reklama