Transport odpadów ze Słowenii zatrzymany

Śmieci
fot. ITD Wrocław Służby zatrzymały kolejne transporty odpadów.
istotne.pl 183 śmieci, itd

Reklama

W ramach akcji związanej z kontrolą przewozu odpadów inspektorzy z WITD we Wrocławiu wspólnie z inspektorami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska skontrolowali 15 pojazdów przewożących odpady. Nie we wszystkich przypadkach obyło się bez naruszeń, a co za tym idzie – konsekwencji. ITD:

Inspektorzy Transportu Drogowego z kłodzkiego oddziału WITD we Wrocławiu zatrzymali do kontroli słoweński zespół pojazdów, którym przewożone były ze Słowenii do Polski odpady nieżelazne o kodzie 19 12 03. Zgodnie z ustawą o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów SENT ładunek ten podlegał obowiązkowi zgłoszenia przewozu.

Jak się okazało, zgłoszenie zostało dokonane, jednak było ono niepełne, nie zawierało bowiem danych przewoźnika oraz pojazdów użytych do wykonania przewozu. Kontrola ujawniła również, że przewoźnik nie wywiązał się z obowiązku przekazywania danych geolokalizacyjnych środka transportu do systemu SENT.

Wobec stwierdzenia poważnych uchybień inspektorzy ITD wezwali na miejsce patrol interwencyjny Krajowej Administracji Skarbowej, który w ramach powierzonych obowiązków zatrzymał kontrolowany zespół pojazdów do czasu uiszczenia kaucji na poczet przewidzianej kary w łącznej wysokości 20 000 zł.

W innym punkcie kontrolnym inspektorzy z wrocławskiego oddziału WITD skontrolowali pojazd przewożący odpady. W trakcie kontroli kierujący okazał potwierdzenie sporządzenia karty przekazania odpadów, w którym wysyłający błędnie sklasyfikował odpady. ITD: – Wobec powyższego będzie to przedmiotem postępowania administracyjnego prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Reklama