Bolesławieckie szkoły w programie Laboratoria Przyszłości

Bolesławieckie szkoły w programie Laboratoria Przyszłości
fot. istotne.pl Pięć szkół podstawowych z Bolesławca znalazło się w programie Laboratoria Przyszłość. Do budżetu miasta Bolesławca wpłynęło 798 600 zł w ramach programu Laboratoria Przyszłości.
istotne.pl 4 szkoła

Reklama

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Uzyskane wsparcie finansowe w ramach programu Laboratoria Przyszłości zostanie przeznaczone na nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

Bolesławieckie podstawówki otrzymają sprzęt do nauki zgodnie z katalogiem wyposażenia, które może być kupowane przez szkoły w ramach inicjatywy Laboratoria Przyszłości. Obecnie w skład wyposażenia podstawowego wchodzą:

  • Drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.),
  • Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami,
  • Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.),
  • Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

Katalog zawiera również wyposażenie dodatkowe, dobierane swobodnie przez szkoły.

Wsparcie finansowe dla Szkoły Podstawowej nr 1 wynosi 184 800 zł, dla Szkoły Podstawowej nr 2 – 152 400 zł, dla Szkoły Podstawowej nr 3 – 100 500 zł, Szkoły Podstawowej nr 4 – 198 600 zł, dla Szkoły Podstawowej nr 5 -  162 300 zł.

Wsparcie finansowe przyznawane jest na podstawie  algorytmu (maksymalnie 300 zł na  każdego ucznia).

Misją programu Laboratoria Przyszłości jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Reklama