Sezon grzewczy w pełni. Uwaga, zagrożenia!

Tlenek węgla w budynku na Polnej
fot. Czytelnik Jak wynika ze statystyk prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną, w Polsce corocznie powstaje ponad 150 tys. pożarów, co piąty z nich – w mieszkaniu lub domu, czyli tam, gdzie czujemy się najbezpieczniej i dość często zapominamy o potencjalnych zagrożeniach.
istotne.pl 183 straż pożarna, czad

Reklama

Corocznie w okresie grzewczym odnotowywana jest zwiększona liczba interwencji w lokalach i budynkach mieszkalnych. Najczęściej dochodzi do pożarów sadzy w kominie oraz zdarzeń związanych z występowaniem tlenku węgla – CZADU.

W ubiegłorocznym sezonie grzewczym (2020–2021) na terenie całego kraju odnotowano 2756 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w których poszkodowanych zostało 1187 osób, 43 osoby zginęły. (Dane Komendy Głównej PSP).

Mundurowi z Komendy Powiatowej PSP w Bolesławcu:

Na terenie zarówno miasta Bolesławiec, jak i powiatu bolesławieckiego w sezonie grzewczym 2020–2021 odnotowaliśmy 65 pożarów sadzy w kominie. Natomiast zdarzeń związanych z tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych było 25, a 9 osób zostało poszkodowanych.

Jakie jest największe zagrożenie?

Największym zagrożeniem podczas okresu grzewczego jest tlenek węgla, potocznie nazywany CZADEM.

Dlaczego czad jest tak niebezpieczny?

Tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza, dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest bezwonny, bezbarwny.

Tlenek węgla blokuje dostęp tlenu do organizmu poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując – przy długotrwałym narażeniu – śmierć.

Co jest główną przyczyną emisji tlenku węgla?

Głównym źródłem emisji w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

 • nieszczelności;
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia;
 • wad konstrukcyjnych;
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

Komenda Powiatowa PSP w Bolesławcu PRZYPOMINA!

Zgodnie z § 34 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719) w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem);
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym;
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej, od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych;
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku!, stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Mundurowi dodają:

PRZYPOMINAMY również o nieskładowaniu materiałów palnych blisko pieców oraz innych urządzeń grzewczych. Należy zachować odległość co najmniej 0,5 m zgodnie z:

 • § 4 ust. 1 pkt 8 ppkt a) ww. rozporządzenia – przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:
  a) urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100 °C).

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 2. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 3. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 4. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 5. W przypadku wymiany okien na nowe sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Strażacy:

NIE BAGATELIZUJ OBJAWÓW, TAKICH JAK: BÓLE I ZAWROTY GŁOWY, DUSZNOŚĆ, SENNOŚĆ, OSŁABIENIE, PRZYSPIESZONA CZYNNOŚĆ SERCA, MOGĄ ONE BYĆ SYGNAŁEM, ŻE ULEGAMY ZATRUCIU TLENKIEM WĘGLA.

I dodają:

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz, i zasięgnij porady lekarskiej lub zadzwoń pod numer 112.

(Zdjęcie nagłówkowe: archiwum).

Reklama